23/12/2015

KRUK i P.R.E.S.C.O. podpisały umowę przejęcia udziałów w spółce Presco Investments S.à r.l

Grupa KRUK oraz PRESCO podpisały umowę inwestycyjną obejmującą przejęcie przez KRUK S.A. 100% udziałów w spółce Presco Investments S. à.r.L., posiadającej wraz z funduszem P.R.E.S.C.O. Investment I NS FIZ portfel wierzytelności na rynku polskim. Portfel zawiera 2 miliony spraw o łącznej wartości nominalnej 2,7 miliarda złotych. Cena za przejęcie udziałów Presco Investments wynosi 216,8 mln zł i zostanie pomniejszona o korekty uzgodnione w umowie, obejmujące między innymi spłaty z portfela w ustalonym okresie.

- Podpisanie umowy inwestycyjnej przybliża nas istotnie do finalizacji transakcji, choć do jej ostatecznego zamknięcia, spodziewanego w pierwszej połowie 2016 roku, potrzebne jest spełnienie kilku warunków. Przez ostatnie trzy miesiące trwały intensywne prace nad umową. To dobry wynik, biorąc pod uwagę złożoność procesu oraz fakt, że to pierwsza tego typu transakcja na rynku polskim. Wycena opierała się o naszą ocenę jakości portfela, który do tej pory był przede wszystkim obsługiwany drogą sądową - mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

Przed podpisaniem umowy inwestycyjnej KRUK uzyskał zgodę Rady Nadzorczej na przeprowadzenie transakcji, a także dwie zgody Prezesa UOKiK na przejęcie kontroli nad Presco Investments S. a r.l. oraz na przejęcie zarządzania funduszem P.R.E.S.C.O. INVESTMENT I NS FIZ przez KRUK TFI. Nabyte wierzytelności zasilą bazę spraw już posiadanych przez Grupę KRUK, której łączna wartość nominalna na koniec trzeciego kwartału 2015 roku wyniosła 24,6 mld zł. Po transakcji liczba wierzytelności nabytych w sumie przez Grupę KRUK wzrośnie do ponad 5 mln. KRUK rozważa utrzymanie części struktur operacyjnych Presco w Pile, co pozwoli na sprawne przejęcie zarządzania tak dużym portfelem i skorzystanie ze znaczących synergii. 

- Liczymy, że powodzenie tej transakcji zachęci inne firmy do sprzedaży swoich portfeli wierzytelności. Chcielibyśmy rozmawiać z każdym, kto rozważa taką możliwość. Trudno oszacować potencjał wtórnego rynku obrotu wierzytelnościami - wiemy, że od 2007 roku do sprzedaży w Polsce trafiły portfele o łącznej wartości nominalnej około 70 mld złotych - dodaje Piotr Krupa.

- Koniec roku przynosi dla nas dobre informacje - w ubiegłym tygodniu podpisaliśmy umowę nabycia od PKO BP portfela wierzytelności o wartości nominalnej 722 mln zł i nakładach 82 mln zł. Sfinalizowaliśmy także pierwszą, historyczną transakcję na rynku włoskim, nabywając od Unione di Banche Italiane portfel o wartości nominalnej 82 mln euro za cenę 4,6 mln euro. Nie zwalniamy tempa i wciąż pracujemy nad kolejnymi transakcjami.

Przewiń do góry