16/10/2019

KRUK finalizuje przejęcie rumuńskich aktywów GetBacka

W dniu 16 października 2019 roku została sfinalizowana transakcja cesji wierzytelności na rumuńskim rynku wtórnym. KRUK ostatecznie stał się właścicielem portfela wierzytelności składającego się z ponad 640 tys. spraw. Aktywa zostały nabyte od GetBack Recovery S.R.L. za cenę 37,4 mln zł, a inwestycja ta została wykazana w nakładach Grupy KRUK w II kwartale 2019 roku.

Przeniesienie własności wierzytelności objętych umową z dnia 8 czerwca 2019 nastąpiło po uzyskaniu zgody nadzorcy sądowego wyznaczonego dla firmy GetBack S.A. i dopełnieniu wszystkich formalnych aspektów transakcji.

KRUK  kolejny raz okazał się skuteczny na rynku rumuńskim. Transakcja była skomplikowana i wyjątkowa, bo dotyczyła rynku wtórnego i portfela z ponad 640 tys. spraw. Wymagała ona czasu i odpowiedniego zaangażowania każdej ze stron. Z biznesowego punktu widzenia kluczowa była ocena portfela, która pozwoliła na zakończenie procesu negocjacji. Jednym z ostatnich warunków zamykających transakcję, było otrzymanie finalnej zgody przez nadzorcę sądowego wyznaczonego w przyspieszonym postępowaniu układowym spółki GetBack S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie oraz zapłata ceny na warunkach wynikających z umowy. – powiedział Piotr Krupa, prezes KRUK S.A.

Zawsze podkreślałem, że jesteśmy otwarci na inwestycje również na rynku wtórnym. Dlatego tutaj, nie było wątpliwości, że będziemy chcieli przeanalizować portfele wierzytelności naszego konkurenta, szczególnie, że stworzono do tego odpowiednie warunki. Dzisiaj spełniły się ostatnie formalne wymogi umowy z GetBack - to ważny moment,  ale my idziemy dalej. Mój zespół już aktywnie pracuje nad kolejnymi inwestycjami. Czwarty kwartał, zwłaszcza na rynku rumuńskim jest aktywny transakcyjnie i daje przestrzeń do podjęcia nowych inwestycji. – dodaje Piotr Krupa, prezes KRUK S.A.

KRUK utrzymuje niskie poziomy zadłużenia i posiada miejsce na bilansie na kolejne inwestycje. Wartość wskaźnika długu netto do kapitałów własnych na koniec 1 półrocza 2019 roku wyniosła 1,3x i była jedną z najniższych w branży.

Przewiń do góry