07/11/2016

KRUK finalizuje nabycie spółki na rynku włoskim

KRUK zawarł umowę nabycia 100% udziałów włoskiej spółki Credit Base International S.r.l., z którą od kilku miesięcy współpracował w zakresie wyceny i obsługi portfeli wierzytelności. Przejęcie i integracja 34-osobowej spółki wesprze rozbudowę Grupy KRUK we Włoszech. Przychody nabytej spółki w 2015 roku wyniosły 9,5 milionów złotych.

KRUK bardzo aktywnie działa na rynku włoskim pod względem inwestycji w portfele wierzytelności. Od chwili wejścia na ten rynek w listopadzie 2015 roku do października 2016, kupił portfele o łącznej wartości nominalnej 5,9 mld złotych. Liczba nabytych dotąd wierzytelności wyniosła ponad 160 tysięcy.

- Nabycie sprawdzonego podmiotu, z którym od wielu miesięcy współpracujemy na etapie wycen i obsługi naszych portfeli, znacznie przyspieszy nasz rozwój na rynku włoskim. Włochy są dla nas atrakcyjnym rynkiem zarówno pod względem wielkości samej sprzedaży niezabezpieczonych wierzytelności, jak i poziomu oczekiwanych stóp zwrotu. Już dzisiaj jesteśmy jednym z kluczowych podmiotów działających i inwestujących na tym wciąż jeszcze młodym rynku -  powiedział Piotr Krupa, prezes KRUK S.A. - Włoska spółka, o której mowa, działa od początku lat 90-tych i jest doświadczonym partnerem instytucji finansowych w obsłudze wierzytelności. Firma ta ma duże doświadczenie w zarządzaniu całym procesem obsługi zarówno na etapie polubownym, jak i sądowym. Znamy i cenimy już ten zespół dlatego spodziewamy się sprawnego procesu integracji spółki. Wierzymy, że da nam to mocne fundamenty i przyspieszy budowę wiodącej firmy zarządzającej wierzytelnościami we Włoszech - dodał Piotr Krupa.

Przewiń do góry