18/03/2013

KRUK - dwa lata na giełdzie i kolejny rok rekordowych wyników!

KRUK - dwa lata na giełdzie i kolejny rok rekordowych wyników!

 

Rok 2012 to kolejny rok dynamicznego wzrostu Grupy KRUK

W ciągu ostatnich dwóch lat swojej historii jako spółka giełdowa KRUK zwiększył zysk netto o 125%

W 2012 i 2011 roku KRUK zainwestował łącznie 878 mln PLN w wierzytelności, które stanowią bardzo silny fundament zysków przyszłych lat

Wartość nominalna wierzytelności zakupionych przez Grupę KRUK od początku jej działalności to 14,1 mld PLN

 

 • Grupa KRUK w 2012 roku:
  • zysk netto 81 mln PLN - wzrost o 22% r/r
  • przychody 343 mln PLN – wzrost o 25% r/r
  • zysk operacyjny 136,7 mln PLN – wzrost o 42% r/r
  • EBITDA gotówkowa 292,3 mln PLN – wzrost o 38% r/r
 • 309 mln PLN inwestycji w 53 portfele wierzytelności o wartości nominalnej 3,6 mld PLN w 2012 roku
 • 451 mln PLN spłaty z portfeli nabytych – wzrost o 32% r/r
 • stabilne finansowanie - dostęp do 260 mln PLN kredytów bankowych – 427 mln PLN wyemitowanych obligacji (stan na koniec 2012 roku)
 • wysoki poziom ROE 26%

 

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy KRUK

 

dane w mln PLN

2012

2011

zmiana 12/11

Przychody

343,0

274,0

25%

EBIT

136,7

96,0

42%

EBITDA gotówkowa*

292,3

212,2

38%

zysk netto

81,2

66,4

22%

* EBITDA gotówkowa = EBITDA + spłaty na pakietach własnych – przychody z windykacji pakietów własnych

Rok 2012 zakończyliśmy bardzo dobrymi wynikami. Wypracowaliśmy jeszcze wyższe wyniki finansowe niż w rekordowym 2011 roku. Warto podkreślić  wysoki poziom wskaźnika ROE, który wyniósł 26% na koniec 2012 roku. Osiąganie ponadprzeciętnej efektywności kapitału własnego jest znakiem rozpoznawalnym naszej Grupy. Cała branża zarządzania wierzytelnościami w Polsce ma za sobą bardzo udany rok. Szacujemy, że rynek zakupów wierzytelności w Polsce  wzrósł w 2012 roku według wartości nominalnej o około 16% w stosunku do 2011 roku - mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

KRUK ma największy udział w polskim i rumuńskim rynku zakupów wierzytelności. Według wartości nakładów na zakup portfeli, KRUK ma 20% udziału w rynku zakupów wierzytelności w Polsce i 38% udziału w rynku rumuńskim.

Według rankingu* Gazety Giełdy Parkiet, KRUK jest zdecydowanym liderem wśród polskich firm zarządzających wierzytelnościami. W Polsce Grupa KRUK w 2012 roku pozyskała na zlecenie oraz nabyła na własny rachunek wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 5,5 mld PLN, co stanowi więcej niż łączna suma spraw pozyskanych i nabytych przez jej czterech największych konkurentów z zestawienia GG Parkiet. Grupa KRUK w 2012 roku nabyła 2,5 mld PLN wartości nominalnej wierzytelności, czyli 27% nominalnej wartości wszystkich wystawionych na sprzedaż pakietów w Polsce. Największy konkurent będący na drugim miejscu w zestawieniu GG Parkiet nabył niespełna połowę tej kwoty. Grupa KRUK jest bezapelacyjnym liderem segmentu inkaso w Polsce. W 2012 roku przyjęła do obsługi sprawy o wartości nominalnej około 3 mld PLN. Drugi w zestawieniu GG Parkiet konkurent pozyskał niespełna 40% tej kwoty.

*Ranking obejmował podmioty, które udostępniły Gazecie Giełdy Parkiet dane dotyczące wartości nominalnej przyjętych do windykacji na zlecenie i zakupionych wierzytelności;

Bardzo cieszy nas pozycja lidera wśród firm zarządzających wierzytelnościami. W otoczeniu wysokiej konkurencji widać efekty unikatowej w skali europejskiej, a prawdopodobnie także na świecie, strategii prougodowej Grupy KRUK. Nasze prougodowe podejście do osób zadłużonych i działania nastawione na maksymalne ułatwianie im spłaty zaległości, mają istotne znaczenie w osiąganiu wysokiej skuteczności operacyjnej - mówi Piotr Krupa.

 

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. wypracowało w 2012 roku blisko 5 mln PLN przychodów, czyli o ponad 2 mln PLN więcej rok do roku. Dynamicznie rośnie baza Rejestru. Na koniec 2012 roku liczba spraw przekroczyła 1,35 mln, a ich wartość to ponad 7 mld PLN. ERIF BIG S.A. jest jedynym biurem w Polsce, którego baza danych jest cyklicznie weryfikowana przez niezależnego biegłego rewidenta, a wynikiem tej weryfikacji jest kwartalny raport dotyczący stanu i struktury bazy danych publikowany na rynku. Zwiększająca się skala działalności rejestru przekłada się na wyższą skuteczność KRUKa, poprzez wzrost dyscypliny płatniczej osób w nim odnotowanych.

W 2012 roku przychody  Grupy z tytuły udzielania pożyczek NOVUM wzrosły prawie trzykrotnie w porównaniu do 2011 roku. W ramach usługi Grupa KRUK udziela krótkoterminowych pożyczek gotówkowych byłym osobom zadłużonym, które terminowo wywiązały się ze swoich zobowiązań wobec Grupy. Liczba udzielonych pożyczek NOVUM wzrosła o 56% rok do roku.

Grupa KRUK dynamicznie rozwija się na rynkach zagranicznych. W sierpniu 2012 roku Grupa rozpoczęła świadczenie usług zarządzania wierzytelnościami na Słowacji. W październiku nabyła także pierwsze portfele w niezależnej transakcji na Słowacji. Łączne nakłady na portfele w Czechach i na Słowacji wyniosły w 2012 roku 27 mln PLN i stanowiły 8% nakładów na obu rynkach. KRUK, po półtora roku zdobywania doświadczeń i poznawania obu rynków, zamierza rozwijać działalność zarówno w obszarze nabywania portfeli, jak i oferowania usług zarządzania wierzytelnościami na zlecenie w Czechach i na Słowacji.

W 2012 roku ponad 30% przychodów Grupy KRUK pochodziło z rynków zagranicznych. Razem na ryku polskim, rumuńskim, czeskim i słowackim Grupa KRUK nabyła w ubiegłym roku 53 portfele wierzytelności od instytucji finansowych i firm telekomunikacyjnych, inwestując 309 mln PLN. Wśród nabytych pakietów są trzy portfele bankowych długów korporacyjnych.

Strategia, jaką realizujemy, zakłada ekspansję na kolejne rynki i systematyczne zwiększanie przychodów generowanych poza Polską. Jeszcze w ubiegłym roku zaczęliśmy analizować kilka nowych rynków, na których bardzo dobrze rozwinięte są usługi consumer finance i stanowić będą one lub już stanowią bardzo ciekawy kierunek ekspansji dla firmy zarządzającej wierzytelnościami - mówi Piotr Krupa.

Rok 2012 to także okres, w którym Grupa KRUK i jej menadżerowie byli doceniani na wielu płaszczyznach działalności, czego dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia:

 • Byki i niedźwiedzie 2011 - nagroda za najbardziej udany debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w 2011 roku. 
 • Effie Award 2012 - srebrna nagroda w kategorii „Bankowość” za kampanię medialną „Pomagamy spłacać długi”. Pierwszy raz w historii polskiego, i najprawdopodobniej także światowego, rynku mediów tą prestiżową nagrodą wyróżniona została kampania firmy z branży zarządzania wierzytelnościami.
 • „The Best Annual Report 2011” - wyróżniony w kategorii najlepsza wartość użytkowa raportu rocznego, w kategorii banków i instytucji finansowych.
 • prezes zarządu KRUK - Piotr Krupa znalazł się w gronie 10 finalistów X edycji prestiżowego konkursu Przedsiębiorca Roku 2012 organizowanego przez Ernst&Young.
 • Book of Lists 2012 - pierwsze miejsce w rankingu firm zarządzających należnościami
 • Najlepszy produkt dla biznesu 2012 - wyróżnienie  otrzymane od Gazety Finansowej dla „Najlepszego Produktu dla biznesu” w kategorii Windykacja.
 • Dobra Firma 2012 – Grupa KRUK znalazła się w elitarnym gronie 20 najbardziej dynamicznie i efektywnie rozwijających się  polskich przedsiębiorstw w ramach corocznego rankingu największych polskich firm - Lista 2000.
 • Złoty Laur Klienta 2012 – Nagroda jest wyrazem popularności marki i pozytywnych opinii, które klienci wyrażają na jej temat. "Laur Klienta" to największy program konsumencki w kraju.
 • TOP MARKA 2013 w konkursie  LAUR KLIENTA/KONSUMENTA – Top Marka to nagroda przyznawana na podstawie wyników, jakie uzyskała dana marka w poprzednich edycjach programu Laur konsumenta. KRUK nieprzerwanie był wyróżniany Złotym Laurem przez Konsumentów od 2008 roku.

KRUK jest inicjatorem kampanii edukacyjnej „Nasze Długi” ̶ co roku 17 listopada KRUK organizuje Ogólnopolski Dzień bez Długów. Celem kampanii jest edukacja społeczna w zakresie zarządzania finansami domowymi oraz wskazanie możliwych wyjść z sytuacji zadłużenia. W 2012 roku pierwszy raz Dzień bez Długów był obchodzony jednocześnie w trzech krajach: w Polsce (po raz czwarty), Rumunii (po raz drugi) oraz w Czechach (po raz pierwszy).

W listopadzie 2012 roku ERIF BIG S.A. uruchomił stronę infoPozytywni.pl – informacyjną platformę internetową, która ma na celu popularyzację wśród Polaków pozytywnej historii płatniczej w biurach informacji gospodarczej.

Przewiń do góry