24/05/2021

KRUK dobrze zaczyna 2021 rok

Zarząd KRUK S.A. w dniu dzisiejszym opublikował wyniki za 1 kwartał 2021 roku,  które były z zgodne z wcześniejszymi szacunkami. Zysk netto Grupy KRUK za 1 kwartał 2021 rok wyniósł 127 mln zł. To najlepszy wyniki kwartalny w historii KRUKa.

- Dobrze zaczął się ten rok. Jesteśmy zadowoleni z osiągniętego wyniku Grupy, szczególnie po tak wymagającym 2020 roku. Wciąż działamy w niecodziennych warunkach, stąd ostrożnie ale też pozytywnie podchodzimy zarówno do tych wyników jak i kolejnych miesięcy– komentuje Piotr Krupa, prezes KRUK S.A.

Przychody ogółem wyniosły 383 mln zł, w tym przychody z portfeli nabytych 341 mln zł, to odpowiednio o 91% i o 119% więcej niż w 1 kwartale 2020 roku. EBITDA gotówkowa wyniosła 364 mln zł, to również najwyższy wynik kwartalny w historii KRUKa.

- Jakbym miał podsumować tylko wyniki 1 kwartału to podkreśliłbym: nakłady powyżej naszych oczekiwań, rekordowe spłaty, zysk operacyjny na wszystkich liniach biznesowych, rekordowa EBITDA gotówkowa i wreszcie rekordowy zysk kwartalny. Co należy podkreślić to, że wypracowane wyniki są oparte na mocnych, gotówkowych fundamentach. Jest to efekt ciężkiej pracy i wielu podejmowanych przez nas działań operacyjnych wpływających na poprawę efektywności procesu polubownego i sądowego, jak rozwój online, doskonalenie modeli analitycznych i scoringowych czy wreszcie ciągła praca nad doskonaleniem procesów, w tym pracy naszych doradców. Jednocześnie jesteśmy wciąż w pandemii, nie znamy jej długofalowych efektów, więc wciąż z ostrożnością patrzymy w przyszłość. - powiedział Piotr Krupa, prezes KRUK S.A. – Uwzględniliśmy bardzo dobry wynik 1go kwartału  jak i naszą bardzo dobrą sytuację finansową, dlatego dywidenda w tym roku może wynieść aż 11 zł za akcję, czyli ponad 200 mln zł. Wypłata największej w naszej historii dywidendy nie przeszkodzi nam w dalszym rozwoju i kolejnych inwestycjach, jednocześnie uświetni nasze 10 lat na GPW, które obchodzimy w maju. Pamiętamy również o inwestorach w obligacje, do których wracamy z większą ofertą.  Środki pozyskane z emisji przeznaczymy przede wszystkim na inwestycje w portfele wierzytelności. Po 1 kwartale 2021 roku i po tym jak solidnie przepracowaliśmy operacyjnie ubiegły rok, nasz apetyt na nowe portfele istotnie wzrósł. Jesteśmy dziś jedną z najmniej zadłużonych firm w naszej branży.  Dług netto do EBITDA gotówkowej wynosi 1,5 gdzie średnia to 2,9*. Mamy miejsce na bilansie i dobry dostęp do finasowania, operacyjnie jesteśmy gotowi i aktywnie uczestniczymy w przetargach na sprzedaż wierzytelności na każdym z rynków. – podsumował Piotr Krupa.

 

 

 

*Średnia wartość wskaźnika obliczona na podstawie danych z 7 międzynarodowych firm windykacyjnych

Przewiń do góry