09/10/2020

KRUK - dobre spłaty i otwierający się rynek sprzedaży wierzytelności w 3 kwartale 2020

Spłaty z portfeli posiadanych przez Grupę KRUK wyniosły za pierwsze 3 kwartały 2020 roku 1 346 mln zł, czyli o 3% więcej niż w tym samym okresie 2019 roku. Łączna wartość spłat w samym 3 kwartale 2020 wyniosła 452 mln zł i jest o 4 % wyższa, niż wynik 3 kwartału w roku ubiegłym i aż o 8% wyższa od spłat 2 kwartału 2020 roku.

- 3 kwartał to bardzo dobre spłaty na detalicznych niezabezpieczonych portfelach – przede wszystkim w Polsce i w Rumunii. W historii KRUKa tylko 4 kwartał 2019 i 1 kwartał 2020 roku wartościowo były wyższe - Komentuje Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A. - Jednocześnie analizujemy uzyskane wpłaty oraz postępy w procesach na portfelach zabezpieczonych. Tutaj, niekorzystny wpływ pandemii, nadal jest widoczny. Monitorujemy też rozwój sytuacji związanej z COVID-19 na każdym z rynków, na którym jesteśmy obecni i przygotowujemy się na różne scenariusze. Mamy nadzieję, że nie dojdzie do podobnych ograniczeń jak to miało miejsce w 1 połowie roku, ale bezpieczeństwo i zdrowie jest dla nas kluczową wartością - dodaje Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

KRUK zainwestował w pierwszych 3 kwartałach 2020 roku 113 mln zł w pakiety własne o łącznym nominale 825 mln zł. W samym 3 kwartale KRUK zainwestował 33 mln zł w portfele detaliczne gównie w Polsce, Rumunii i Czechach.

 –  Pod koniec 3 kwartału zarówno banki jak i instytucje finansowe zaczęły powracać do organizowania procesów sprzedaży wierzytelności. Wiele przetargów jest już otwartych lub będzie zainicjowana w najbliższych tygodniach. Nie oznacza to jednak, że ryzyko związane z COVID-19 minęło. Sytuacja w całej Europie jest dynamiczna, właściwie codziennie słyszymy o wzrostach zakażeń i dużej niepewności co do rozwoju sytuacji. Także ostrożnie podchodzimy również do inwestycji – komentuje Piotr Krupa -  Uważamy, że w obecnej sytuacji wystawiane wierzytelności na sprzedaż, powinny uwzględniać większe ryzyko i niepewności w cenie transakcji. Wszystko wskazuje na to, że zgodnie z przewidywaniami podaż na rynkach w 2021 roku będzie wyższa i na tę ewentualność finansowo i płynnościowo jesteśmy zabezpieczeni - kończy Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

Szacunkowa wartość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na 30 września 2020 roku wyniosła w Grupie KRUK 264 mln zł, co oznacza wzrost o 14 mln zł w porównaniu do końca czerwca 2020 roku. Wartość dostępnych i niewykorzystanych linii kredytowych na koniec 30 września 2020 roku wyniosła 1 181 mln zł i wzrosła tym samym o 271 mln zł wobec końca czerwca 2020 roku.

Przewiń do góry