27/07/2020

KRUK chce podzielić się zyskiem za 2019 rok z akcjonariuszami

Zarząd KRUK S.A. w dniu 27 lipca 2020 roku podjął decyzję co do zamiaru rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia części zysku netto Spółki za 2019 r. na skup akcji własnych Spółki po cenie 350 zł za jedną akcję w celu ich umorzenia lub na wypłatę dywidendy w wysokości 5 zł na jedną akcję. W 2019 roku skonsolidowany zysk netto Grupy KRUK wyniósł 277 mln zł., a zysk Spółki KRUK S.A 386 mln zł, z czego 95 mln zł zarząd Spółki chce przeznaczyć dla akcjonariuszy. Rekomendując wypłatę części zysku netto Spółki za rok 2019, zarząd Spółki uwzględnił w szczególności aktualną sytuację finansową i płynnościową Spółki, mniejszą aktywność inwestycyjną w 2020 roku, cele strategiczne Spółki, a także sytuację w Polsce i na świecie związaną z epidemią wirusa COVID-19. KRUK, będąc spółką giełdową od 2011 roku, wypłacił 288 mln zł dywidendy w okresie od 2015 do 2019 roku.

- KRUK w 2019 roku wypracował solidny wynik, którym chcemy podzielić się z naszymi akcjonariuszami. Przypomnę, że robimy to nieprzerwanie co roku już od pięciu lat. Oczywiście, pandemia COVID-19, zmusiła nas do dłuższej analizy przed podjęciem ostatecznej decyzji co do rekomendacji zarządu. Stabilna sytuacja finansowa i płynnościowa Grupy na koniec II kwartału 2020 roku pozwoliły nam na pozytywną decyzję w sprawie rekomendacji poddziału zysku – komentuje Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A. - Co do samego sposobu dystrybucji środków, to w obecnej sytuacji, proponujemy przeprowadzić skup akcji celem ich umorzenia, a dopiero jako alternatywę rozważyć wypłatę zwykłej dywidendy. Przy takim skupie akcji, będącym de facto dywidendą, cena za akcje w naszej opinii powinna być atrakcyjna dla wszystkich akcjonariuszy. Dlatego zaproponowana cena 350 zł za akcję nie będzie wykluczała tych, którzy zainwestowali w Spółkę przy maksymalnym historycznym kursie. Jednocześnie, skup dawał będzie dodatkowe korzyści, tj.: dostarczenie płynności na rynku, wyższą kwotę netto z transakcji dla indywidualnych akcjonariuszy, czy pośrednio wzmocnienie kursu akcji KRUKa – dodaje Piotr Krupa - Rekomendujemy, aby łączna wartość skupu wyniosła 95mln zł, co oznaczałoby skupienie 271 tys. sztuk akcji. Oczekujemy, że zapisze się 100% akcjonariuszy. Skup chcemy przeprowadzić niezwłocznie po Walnym Zgromadzeniu i zakończyć go nie później jak w listopadzie tego roku.  Uważamy, że przedłożona propozycja jest najlepszą opcją zarówno dla akcjonariuszy jak i dla Grupy KRUK. Oczywiście to akcjonariusze na Walnym Zgromadzeniu zdecydują o samym skupie i jego warunkach.  W alternatywie pozostaje wypłata standardowej dywidendy, która przy proponowanej kwocie 95mln zł do podziału, dawałaby akcjonariuszom 5 zł za akcję, ale tę decyzję pozostawiam już akcjonariuszom. 

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostanie przeprowadzone najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2020 roku, kiedy ostatecznie zostanie podjęta decyzja w sprawie podziału zysku za 2019 rok. Szczegółowe warunki skupu określone zostaną w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zostanie zwołane przez zarząd Spółki.

 

Przewiń do góry