24/11/2023

Konsorcjum bankowe zwiększa linię kredytową dla KRUKa

Zarząd KRUK S.A. w dniu 23 listopada 2023 poinformował o zwiększeniu kredytu rewolwingowego do maksymalnej wysokości 575 mln EURO. Konsorcjum bankowe w składzie: DNB Bank ASA, ING Bank Śląski S.A., Santander Bank Polska S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Bank Polska Kasa Opieki S.A. z DNB Bank ASA z siedzibą w Oslo jako agentem, zwiększyło tym samym limit o 50 mln EURO. Kredyt ma być dostępny do 3 lipca 2028 roku.

- Cieszy mnie rosnące zaufanie i zaangażowanie banków finansujących KRUKa. Jestem pewien, że fundamentem pozytywnej oceny ryzyka i decyzji bankowego konsorcjum są nasze konsekwentnie realizowane, a nawet przekraczane plany. KRUK jest w bardzo dobrej formie i chce wykorzystać ten czas do dalszego odpowiedzialnego rozwoju. Tegoroczne inwestycje do zamknięcia 3 kwartału wyniosły prawie 2 mld zł, a spłaty z portfeli 2,3 mld zł. Przekraczamy kolejne rekordy, a jednocześnie przemyślanie zwiększamy zadłużenie pozyskując je ze zdywersyfikowanych źródeł. Po 3 kwartałach 2023 wskaźnik długu netto do EBITDA gotówkowej wyniósł 2,3 – co w biznesie, nie tylko na tle branży, jest bardzo dobrym wynikiem - powiedział Piotr Krupa, CEO i prezes KRUK S.A.. – Dostępne kredyty wykorzystujemy do tego, co potrafimy najlepiej – rozwoju działalności w oparciu o ciągłe doskonalenie. Dziś KRUKa tworzy 3400 pracowników. Jesteśmy operacyjnie obecnie na 6 rynkach Unii Europejskiej, w tym w 4 krajach – w Polsce, Rumunii, Hiszpanii i we Włoszech -  jesteśmy liderem. Stawiamy też cały czas na dalszy rozwój technologiczny. Dostęp do finansowania ułatwia nam to, a kredyty bankowe, obok środków własnych i emitowanych obligacji pozostają dla nas najważniejszym źródłem finansowania.  

Przewiń do góry