15/02/2016

Komunikat Zarządu KRUK S.A.

Do dnia dzisiejszego spółka KRUK S.A. nie podjęła decyzji, tym samym nie podpisała listu intencyjnego ani nie zawarła żadnych umów mających na celu pozyskania udziału kapitałowego w Kredyt Inkaso S.A.

Grupa KRUK jest wiodącym podmiotem w Europie i posiada doświadczenie w zarządzaniu portfelem wierzytelności w różnych strukturach, a w szczególności posiada wypracowane metodologie wyceny portfeli wierzytelności. W związku z tym, na bieżąco analizuje i wstępnie rozważa różne koncepcje transakcji na rynku polskim i zagranicznym, których celem jest wzrost wartości Grupy Kapitałowej KRUK zgodnie z przyjętą strategią na lata 2015-2019.

Przewiń do góry