03/04/2014

Kolejna inwestycja w portfel wierzytelności konsumenckich

W przeciągu trzech dni Grupa KRUK nabyła kolejny duży portfel wierzytelności konsumenckich. Tym razem za 36 mln zł Grupa nabyła wierzytelności niezabezpieczone od Santander Consumer Banku o łącznej wartości nominalnej 333 mln zł.

- Zakup portfela od Santander Consumer Bank to kolejna, po wejściu na rynek wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie, bardzo dobra wiadomość dla naszych akcjonariuszy. Kontynuujemy zakupy w strategicznym dla nas segmencie niezabezpieczonych wierzytelności konsumenckich. Podaż ze strony banków pozostaje silna i utrzymuje się na podobnym wysokim poziomie jak w poprzednim roku. Chcemy uczestniczyć w każdym przetargu na sprzedaż wierzytelności niezabezpieczonych, zabezpieczonych hipotecznie oraz korporacyjnych. Pozwalają nam na to zarówno efektywne zasoby operacyjne jak i bardzo dobry dostęp do finansowania. – mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

Niedawno KRUK zainwestował 230 mln zł w portfel wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie o łącznej wartości nominalnej około 710 mln zł, zakupiony od Getin Noble Banku. Inwestycja ta stanowiła największy nakład na pojedynczy portfel wierzytelności w historii Grupy KRUK i była jednocześnie oficjalnym otwarciem na nowy segment rynku wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie.

- Tylko te dwie transakcje dają łączne nakłady na poziomie 266 mln zł i stanowią ponad 70% zainwestowanych środków w całym ubiegłym roku. My jednak nie chcemy zwalniać tempa i aktywnie działamy na każdym z rynków. Chcemy także w tym roku wejść na nowy rynek geograficzny i uważnie przyglądamy się takim krajom jak Hiszpania, Niemcy czy Turcja. – mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

W 2013 roku Grupa zainwestowała w sumie 367 mln zł w nowe portfele wierzytelności. W tym samym roku spłaty z nabytych portfeli wyniosły rekordowe 538 mln zł, w porównaniu do 451 mln zł w 2012 roku. Zysk netto wyniósł 97,8 mln zł, w porównaniu do 81,2 mln zł w 2012 roku.

Przewiń do góry