21/06/2016

Kolejna emisja obligacji publicznych KRUK do inwestorów indywidualnych

KRUK rozpoczyna trzecią w tym roku ofertę obligacji na rynku publicznym, kierowaną do inwestorów indywidualnych. Wartość oferty pięcioletnich obligacji wynosi 65 mln zł, a zmienne szacowane oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym 4,83%* w skali roku (WIBOR 3M powiększony o marżę 3,15 p.p.). Zapisy na obligacje serii AB3 zostaną przeprowadzone w dniach od 22 do 28 czerwca br., a współoferującymi są Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Dom Maklerski BDM.

Emisja obejmie 650 tys. obligacji serii AB3, przy cenie emisyjnej i wartości nominalnej 100 zł każda. W obecnej emisji po raz pierwszy inwestorzy będą mogli składać zapisy już od jednej obligacji.

- Wysoka podaż wierzytelności w Europie zbiega się w czasie z rosnącym zainteresowaniem naszymi obligacjami wśród inwestorów indywidualnych. Trzecia emisja na rynku publicznym w tym roku to dowód na udaną współpracę z tą grupą inwestorów, którą zapoczątkowaliśmy w 2013 roku. W obecnej emisji zdecydowaliśmy się ułatwić dostęp do produktu – przy zapisach na nasze obligacje nie będzie obowiązywał minimalny zapis. Obecny program przewiduje emisje do łącznej wartości 300 mln zł. Sukces obecnej emisji oznaczałby wykorzystanie w prawie 90% (265 mln zł). Dlatego będziemy rozważać uruchomienie kolejnego, czwartego już programu emisji obligacji publicznych - mówi Piotr Krupa, prezes KRUK S.A.

W ogłoszonych 8 maja wynikach 1 kwartału 2016 r. KRUK zaraportował wzrost zysku netto do 60,9 mln złotych, co dało wynik o 20 proc. wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz o 38 proc. wyższy niż w 4 kwartale 2015 roku. KRUK jednocześnie utrzymuje rekordowo niskie poziomy zadłużenia; wskaźnik długu odsetkowego netto do kapitałów własnych spadł do 0,9x. Wpływy z emisji Obligacji serii AB3 zostaną przeznaczone na finansowanie działalności inwestycyjnej Grupy Kapitałowej KRUK.

- Jesteśmy w bardzo dobrej kondycji finansowej. Jednocześnie widzimy dużo możliwości inwestycyjnych na wszystkich siedmiu rynkach, na których działamy. Uczestnicząc w naszych emisjach publicznych inwestorzy indywidualni mają możliwość wspierania rozwoju jednego z najdynamiczniej rozwijających się polskich biznesów. Po raz kolejny liczymy na ich zainteresowanie - dodaje Piotr Krupa.

Obligacje będą oferowane w ramach oferty publicznej na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie Emisyjnym, zatwierdzonym 4 lutego 2016 roku oraz Ostatecznych Warunkach Emisji, opublikowanych 21 czerwca 2016 roku na stronie internetowej spółki www.kruksa.pl oraz w celach informacyjnych na stronach internetowych współoferujących - Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.pl oraz Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego www.dm.pkobp.pl.

Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie i Publicznej Ofercie Emitenta są: Prospekt Emisyjny, który został opublikowany w dniu 09.02.2016 r. i Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii AB3, które zostały opublikowane w dniu 21.06.2016 r. Dokumenty te są dostępne w wersji elektronicznej na stronach internetowych: www.kruksa.pl, www.bdm.pl oraz www.dm.pkobp.pl.

* Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M), która w dniu 13.06.2016 r. wynosiła 1,68%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii AB3 w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych z dnia24.06.2016 r., powiększonej o marżę w wysokości 3,15 p.p. wskazaną w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii AB3. W kolejnych okresach odsetkowych, rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii AB3 może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.

Przewiń do góry