24/08/2020

KNF daje zielone światło dla publicznych emisji obligacji KRUKa

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt VII Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej ze wszystkich serii nie wyższej niż 700 mln zł, który został złożony 21 kwietnia 2020 roku. W jego ramach Spółka będzie mogła przeprowadzać prospektowe emisje obligacji publicznych przez kolejny rok, czyli do 24 sierpnia 2021 roku. Poszczególne emisje Obligacji mogą mieć zróżnicowane ostateczne warunki emisji, w szczególności w zakresie zasad ustalania oprocentowania i jego wysokości. W uzupełnieniu do Prospektu Emisyjnego, szczegółowe warunki emisji danej serii Obligacji zawarte będą w ostatecznych warunkach poszczególnych serii.

- Przed pandemią regularnie wychodziliśmy z naszą ofertą obligacji do inwestorów co cieszyło się zainteresowaniem rynku. Na decyzję o wycofaniu się z ostatniej emisji w marcu wpłynęły przede wszystkim względy bezpieczeństwa naszych inwestorów i pracowników domów maklerskich. W wyniku wybuchu pandemii ograniczyliśmy naszą aktywność inwestycyjną, jednak spodziewamy się wzrostu podaży wierzytelności pod koniec tego roku i w 2021.  Decyzja KNF to dla nas zielone światło do działania. Dzięki naszej wieloletniej, konserwatywnej polityce zarządzania płynnością, nasza sytuacja finansowa jest stabilna i czas już przygotowywać się pod nowe inwestycje – komentuje Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A. – Obligacje są ważnym źródłem finansowania Grupy KRUK, a także realizacją strategii ich dywersyfikacji. KRUK od 2013 roku emituje obligacje i dla wielu inwestorów jesteśmy już stałym i długoterminowym partnerem. – dodaje Piotr Krupa.

 

KRUK jest jednym z większych emitentów obligacji korporacyjnych na polskim rynku.  Dotychczas wyemitował niezabezpieczone obligacje o łącznej wartości nominalnej 2,4 mld zł, z czego 1,1 mld zł już wykupił.

 

Przewiń do góry