10/06/2021

Inwestorzy zapisali się na blisko 100 mln zł obligacji KRUKa,

10 czerwca 2021 roku KRUK dokonał przydziału 700 000 obligacji zwykłych na okaziciela serii AK3 o łącznej wartości nominalnej równej 70 mln zł. Zapisy trwały od 24 maja do 8 czerwca 2021 roku. Była to trzecia prospektowa emisja Spółki w ramach VII Programu Obligacji, a druga w 2021 roku. Łączna wartość zapisów na 5-letnie niezabezpieczone obligacje KRUKa o stałym oprocentowaniu na poziomie 4,0% w skali roku wyniosła 97,5 mln zł, a stopa redukcji sięgnęła poziomu 28,2%.

- Zakończona właśnie emisja obligacji KRUKa, ponownie spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów indywidualnych. Mamy ponad 20-letnią udaną historię i doświadczanie w naszej branży, rozpoczęliśmy bardzo dobrze rok i cieszy nas zaufanie, jakim ciągle obdarzają nas inwestorzy. Emisja ta była największą od 5 lat emisją obligacji prospektowych KRUKa, dedykowaną właśnie inwestorom indywidualnym. Nasze potrzeby inwestycyjne rosną i widzimy, że zbiega się to z rosnącymi potrzebami inwestowania w obligacje dobrych spółek. – komentuje Piotr Krupa, CEO KRUK S.A. –  Jesteśmy jedną z najmniej zadłużonych spółek w naszej branży na Świecie. Mamy miejsce na bilansie i emitując papiery dłużne dywersyfikujemy źródła finansowania KRUKa. Posiadając również środki własne chcemy w tym roku znacząco zwiększyć nasze inwestycje w wierzytelności, przede wszystkim w Polsce, ale również w innych krajach naszej obecności operacyjnej. Chcemy być nadal aktywni na rynku obligacji kierowanych do inwestorów indywidualnych i nie wykluczamy kolejnych emisji obligacji. - konkluduje Piotr Krupa.

Przewiń do góry