02/12/2016

Inwestorzy wyczerpali pulę obligacji KRUKa już w pierwszym dniu oferty

Grupa KRUK, lider na rynku zarządzania wierzytelnościami, z sukcesem zamyka pierwszą ofertę w ramach IV Programu Obligacji Publicznych. KRUK uplasował obligacje o wartości przekraczającej 40 milionów złotych w ciągu pierwszego dnia zapisów. Oferta potrwa jeszcze do końca piątku, 2 grudnia.

- Wyczerpanie puli obligacji w ciągu kilkunastu godzin od uruchomienia oferty potwierdza wysoką pozycję marki KRUKa wśród inwestorów indywidualnych. Dziękujemy im za zaufanie, jakim obdarzają naszą firmę. Środki pozyskane z emisji przeznaczymy na kolejne inwestycje i dalszą ekspansję KRUKa na siedmiu rynkach Europy - powiedział Piotr Krupa, prezes KRUK S.A.

Ze względu na fakt, iż KRUK zdecydował się na prowadzenie zapisów do wyczerpania puli dostępnych obligacji, oferta będzie aktualna tylko do końca piątku, 2 grudnia. Wszystkie złożone zapisy w dniach 1 i 2 grudnia zostaną proporcjonalnie zredukowane.

Oferta obejmuje 400 tysięcy obligacji serii AF1, przy cenie emisyjnej i wartości nominalnej 100 zł każda. Inwestorzy mogą składać zapisy już od 100 zł. Zmienne szacowane oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 4,88 proc.* w skali roku (WIBOR 3M powiększony o marżę 3,15 p.p.). To pierwsza oferta obligacji w ramach IV Programy Obligacji Publicznych, w ramach którego KRUK może wyemitować w sumie do 500 milionów złotych.

Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającym informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie są prospekt emisyjny podstawowy i Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii AF1 KRUK S.A., dostępne na: www.kruksa.pl, www.bdm.pl, www.dm.pkobp.pl oraz www.mdm.pl.
* Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji serii AF1 w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M), która w dniu 28.11.2016 r. wynosiła 1,73%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii AF1 w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych z dnia 05.12.2016 r., powiększonej o marżę w wysokości 3,15 p.p. wskazaną w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii AF1. W kolejnych okresach odsetkowych, rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii AF1 może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.
Przewiń do góry