02/02/2022

Inwestorzy instytucjonalni objęli 350 mln zł obligacji KRUKa z marżą 3,2%

KRUK poinformował o przydzieleniu 350 mln zł 6-letnich amortyzowanych, niezabezpieczonych obligacji serii AL2. Emisja była przeprowadzona w ramach I Programu Bezprospektowych i skierowana do kwalifikowanych inwestorów instytucjonalnych. Cena jednostkowa obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1000 zł. Oprocentowanie obligacji jest zmienne: WIBOR3M + marża  3,2 pp. w skali roku.

- Dzisiaj  przydzieliliśmy inwestorom instytucjonalnym obligacje o łącznej wartości nominalnej 350 mln zł. Tym samym dwie emisje, obecna AL2  wraz z zeszłoroczną AL1 w wysokości 330 mln zł, niemal wyczerpały wartość I Programu Bezprospektowych Emisji Obligacji, który wynosi 700 mln zł. To pokazuje jak dużą jesteśmy już organizacją nie tylko w Polsce, ale  i w Europie - komentuje Piotr Krupa, CEO KRUK S.A.. - Przydzielone dziś obligacje będą amortyzowane, co oznacza, że będą podlegać wykupowi zgodnie z harmonogramem dopasowanym do przepływów gotówkowych Grupy KRUK. Choć ich tenor wynosi 6 lat, to efektywnie amortyzacja skraca go do 4,5 roku. To, wraz z bardzo dobrymi wynikami KRUKa, pozwoliło na istotne zmniejszenie kosztów obligacji w postaci obniżenia marży do poziomu 3,2% w porównaniu do 3,7% w emisji sprzed ponad pół roku– kontynuuje Piotr Krupa.– Przypomnę również, że inwestorzy indywidualni zainteresowani obligacjami KRUKa obecnie mogą zapisać się na kolejną serię obligacji prospektowych o wartości do 50 mln zł o zmiennym oprocentowaniu, opartym na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży 3,3%. w skali roku. Są to obligacje 5-letnie. Zapisy przyjmowane są do 4 lutego. Intensywnie się rozwijamy i nasz apetyt inwestycyjny jest nadal duży, a pozyskane środki z emisji obligacji pozostają obok dostępnych linii kredytowych ważnym źródłem naszego finansowania. Mamy dobry dostęp do finansowania, a jednocześnie jesteśmy jedną z najmniej zadłużonych firm w naszej branży. Jest to doceniane przez inwestorów, a także daje nam możliwość uczestniczenia praktycznie w każdym przetargu, zwiększając szanse na kolejne inwestycje Grupy KRUK - konkluduje Piotr Krupa.

 

Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie Obligacji Serii AM2 są Prospekt Emisyjny Podstawowy VIII Programu Emisji Obligacji opublikowany w dniu 7 września 2021 roku, Suplementy do Prospektu Podstawowego i Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii AM2 opublikowane dnia 20 stycznia 2022 roku i dostępne na stronie internetowej Emitenta: www.kruksa.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: www.bdm.pl. Zapisy na Obligacje serii AM2 będą przyjmowane przez Firmę Inwestycyjną: Dom Maklerski BDM S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego.

Przewiń do góry