20/05/2016

Grupa KRUK wraz z Bankiem Światowym nabywają największy portfel wierzytelności konsumenckich w Rumunii

W dniu 20 maja 2016 roku Grupa KRUK podpisała umowę z podmiotami z Grupy Eurobank na nabycie portfela wierzytelności konsumenckich o wartości nominalnej 597 mln euro. Przedsięwzięcie jest realizowane we współpracy z IFC, będącym częścią Banku Światowego. Jest to największy w historii rumuńskiego rynku portfel wierzytelności konsumenckich ze 180 tys. spraw. Nakłady KRUKa w transakcji wyniosą 46 mln euro i będą pomniejszone o korekty zawarte w umowie. Podmiotem serwisującym cały portfel będzie rumuńska spółka należąca do Grupy KRUK - KRUK Romania SRL.

- Podpisana umowa wprowadza naszą organizację do wyższej ligi, w której pracuje się z największymi instytucjami finansowymi na świecie. Jest to dla mnie wyjątkowy moment, na który cały zespół ciężko pracował – dzisiaj polska spółka staje się docenianym i równym partnerem dla największych międzynarodowych instytucji, jak IFC. Patrząc na potencjał zarówno rynku rumuńskiego jak i regionu Europy zachodnio-centralnej mamy ciągle jeszcze wiele do zrobienia, a zapraszanie nas do największych, bilateralnych transakcji daje nowe szanse i możliwości. Tylko ta jedna transakcja sprawia, że w tym roku pobijemy rekord naszych inwestycji w Rumunii, a przecież jesteśmy cały czas aktywni w standardowych przetargach. Dotychczas najwięcej zainwestowaliśmy w 2015 roku, a nakłady wyniosły 158 mln zł. Łączna wartość nominalna naszego portfela w Rumunii przekracza już 10 mld zł. Dodatkowo, część nabyta przez naszego partnera, IFC, wzmocni bazę naszego biznesu serwisowego i podniesie dynamikę wzrostu przychodów z tego tytułu. – powiedział Piotr Krupa, prezes KRUK S.A.

Uczestnictwo Grupy KRUK w projekcie zostało ogłoszone w drugiej połowie 2015 roku. Inwestycja stanowi największą w historii transakcję na niezabezpieczonym rynku obrotu wierzytelnościami konsumenckimi. Dzisiaj, Grupa KRUK zatrudnia ponad 2 700 osób, a w samej Rumunii organizacja liczy ponad 500 osób. KRUK działa już w siedmiu krajach Europy zachodnio-centralnej, i tylko w ostatnich dwóch latach Grupa weszła do Niemiec, Włoch i Hiszpanii nabywając na tych rynkach pierwsze portfele wierzytelności.

Przewiń do góry