08/05/2024

Grupa KRUK opublikowała wyniki za 1 kwartał 2024

Zarząd KRUK S.A. w dniu dzisiejszym opublikował wyniki za 1 kwartał 2024. Zysk netto Grupy KRUK wyniósł 338 mln zł i był wyższy o 44% r/r. Spłaty z nabytych portfeli wyniosły 854 mln zł, więcej o 18% r/r. EBITDA gotówkowa za 1 kwartał 2024 wyniosła 604 mln zł, więcej o 14% r/r.

- Pierwszy kwartał 2024 zaczęliśmy bardzo dobrze – zarówno na poziomie gotówkowej EBITDA , jak i wyniku netto. 338 mln zł zysku netto to najwyższy kwartalny wynik w historii KRUKa, podobnie jak 604 mln zł EBITDA gotówkowej. Tym bardziej jestem zadowolony z 1 kwartału, że każdy z rynków pozytywnie do wyników kontrybuował. Spłaty były wyższe niż planowaliśmy – co jest efektem poprawy naszej efektywności operacyjnej i przyczynia się do wzrostu naszych przychodów. – mówi Piotr Krupa, CEO i prezes KRUK S.A.

W 1 kwartale 2024 roku KRUK zainwestował 335 mln zł w portfele wierzytelności o nominale 2,2 mld zł, które w większości (96%) stanowiły nakłady na portfele wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych. Najwyższe inwestycje Grupa zrealizowała we Włoszech (40%) oraz w Polsce (39%). Wskaźnik długu netto do EBITDA gotówkowej na koniec 1 pierwszego kwartału 2024 wyniósł 2,3, przy rentowności za ostatnie 12 miesięcy na poziomie 26%.

- Mamy solidne fundamenty i dobry dostęp do finansowania.  Przekłada się to na  mocną pozycję konkurencyjną KRUKa. Nie zwalniamy tempa, skupiamy się na dalszej transformacji technologicznej i  międzynarodowym rozwoju Grupy. Idziemy zgodnie z naszą strategią, a nasze plany są zawsze ambitne. Ten rok zapowiada się dobrze.  - powiedział Piotr Krupa, CEO i prezes KRUK S.A.

Pełny raport Grupy Kapitałowej KRUK za 1 kwartał 2024 roku: https://pl.kruk.eu/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-okresowe

Przewiń do góry