26/11/2021

Grupa Citi dołącza do konsorcjum bankowego finansującego KRUKa

W dniu dzisiejszym KRUK poinformował raportem bieżącym o dołączeniu Banku Handlowego S.A. do konsorcjum banków udzielającego wielowalutowego kredytu rewolwingowego. Jednocześnie kwota dostępnego kredytu zwiększy się o 25 mln EUR i wyniesie łącznie 298 mln EUR.

- Nasze wyniki po 3 kwartale 2021 były rekordowe, jak również poziom inwestycji w portfele wierzytelności zapowiada się w tym roku bardzo dobrze. Nie zamierzamy zwalniać inwestycyjnego tempa, stąd cieszy mnie bardzo zwiększenie linii kredytowej o kolejne 25 mln EUR – powiedział Piotr Krupa, CEO i prezes zarządu KRUK S.A.. – Jednocześnie dołączenie do konsorcjum banku należącego do międzynarodowej Grupy Citi, pokazuje jaką drogę przebył KRUK - od lokalnej firmy po wiodący podmiot na rynku w Europie. W tym roku nasi konsorcjanci po raz drugi zwiększyli wysokość dostępnego kredytu. Jest to efekt naszych świetnych wyników i perspektyw na przyszłość oraz pokazuje jak bardzo rośnie zaufanie do KRUKa zarówno krajowych jak i międzynarodowych banków. Łącznie z otwartym VIII Programem Emisji Obligacji mamy obecnie bardzo dobry dostęp do finansowania, przy jednocześnie niskim poziomie zadłużenia. Mamy bardzo dobrą sytuację - od zaplecza operacyjnego po finansowe – do kontynuowania dobrej passy w rozwoju KRUKa – skomentował Piotr Krupa.

Wartość dostępnych i niewykorzystanych linii kredytowych na 30 września 2021 roku wyniosła 1 085 mln zł. Na dzień 30 września 2021 roku wskaźnik długu finansowego netto do EBITDA gotówkowej KRUKa wynosi 1,5x, natomiast wskaźnik długu finansowego netto do kapitałów własnych 0,9x.

Przewiń do góry