09/04/2021

Bardzo dobre spłaty i inwestycje powyżej budżetu w 1 kwartale 2021 roku

W 1 kwartale 2021 roku spłaty na portfelach nabytych przez Grupę KRUK wyniosły 512 mln zł. Były one o 34 mln zł większe, czyli o 7% od spłat osiągniętych w 1 kwartale roku ubiegłego. Jest to najlepszy kwartał pod względem wpłat w historii Grupy.

- Pierwszy raz w historii przebiliśmy poziom 500 mln zł spłat w kwartale. Na dzisiaj nie widzimy istotnych negatywnych wpływów trzeciej fali pandemii na osiągane spłaty. Utrzymuje się dobry trend, szczególnie na portfelach detalicznych niezabezpieczonych. -  mówi  Piotr Krupa, CEO KRUK S.A.

KRUK zainwestował w 1 kwartale 2021 roku 159 mln zł w portfele wierzytelności o łącznym nominale 877 mln zł. Największe inwestycje zostały dokonane na rynku polskim, a ponadto Grupa KRUK zainwestowała w portfele detaliczne w Rumunii, Czechach i na Słowacji. W porównaniu do 1 kwartału 2020, gdy inwestycje wyniosły 57 mln zł, tegoroczne nakłady były blisko trzykrotnie większe.

 –  Zainwestowaliśmy w portfele bankowe oraz od niebankowych instytucji finansowych. Wyceniamy portfele na wszystkich rynkach naszej operacyjnej obecności. Nakłady z pierwszych trzech miesięcy 2021, które były powyżej naszego budżetu, są dobrym prognostykiem na ten rok. Mamy dobry dostęp do finansowania i sytuację płynnościową i operacyjnie jesteśmy przygotowani na nowe aktywa. - kończy Piotr Krupa,  CEO KRUK S.A.

Raport za 1 kwartał 2021 zostanie opublikowany w dniu 24 maja 2021 roku.

Przewiń do góry