16/06/2021

Akcjonariusze KRUKa zdecydowali o wypłacie ponad 200 mln zł dywidendy

W dniu dzisiejszym KRUK poinformował raportem bieżącym o podjęciu uchwał przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, którzy m.in. postanowili o wypłacie dywidendy w wysokości 11 zł za akcję, przeznaczając na ten cel 81 mln zł zysku za 2020 rok oraz 125 mln z zysków z lat ubiegłych.  Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy zostanie ustalona 24 czerwca 2021 roku, a termin wypłaty dywidendy został ustalony na 2 lipca 2021 roku.

 

- Akcjonariusze postanowili, zgodnie z rekomendacją Zarządu i Rady Nadzorczej, o wypłacie dywidendy w rekordowej dla KRUKa wysokości. KRUK powtarza od wielu lat, że najlepsze firmy to takie, które potrafią zarówno rozwijać się, jak i równocześnie wypłacać część zysków dla swoich akcjonariuszy. KRUK będzie to już robić siódmy rok z rzędu. - komentuje Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A. – Akcjonariusze postanowili również o zatwierdzeniu nowego programu motywacyjnego dla top managementu na lata 2021-2024. Podstawowym warunkiem programu jest średnioroczny wzrost zysku na akcji o 15% rocznie w stosunku do bazowego EPS z 2019 roku, a więc z wyników nieobciążonych pandemią koronawirusa.  Przy liczbie akcji z dzisiaj oznaczałoby to osiągnięcie przez Grupę KRUK zysku netto na poziomie minimum 559 mln zł w 2024 roku. Ostatnie miesiące, pomimo trudnego wciąż otoczenia, pokazały nasz potencjał. Wypracowane wyniki 1 kwartału są oparte na mocnych, gotówkowych fundamentach. Jest to przede wszystkim efekt systematycznej, konsekwentnej i wieloletniej pracy nad poprawą efektywności operacyjnej zarówno procesu polubownego, jak i sądowego. Rozwijamy narzędzia online, doskonalimy modele analityczne i statystyczne, ale też nieustannie pracujemy nad doskonaleniem procesów windykacyjnych. Chciałbym aby KRUK  dalej się rozwijał i dzielił zyskiem z akcjonariuszami. - dodaje Piotr Krupa.

Rok

2021

2022

2023

2024

implikowany EPS [zł] *

19,3

22,2

25,6

29,4

implikowany Zysk netto [ mln zł] **

367,3

422,4

485,8

558,7

*implikowany EPS przy średniorocznym tempie wzrostu EPS o 15% w stosunku do EPS z 2019 roku

 

** implikowany zysk netto przy średniorocznym wzroście EPS o 15% w stosunku do EPS z 2019 roku i przy stałej liczbie akcji z dnia 16.06.2021 (19 011 045 szt.)

 

 

 

Przewiń do góry