31/08/2020

Akcjonariusze KRUK S.A. zdecydowali o wypłacie zysku za 2019 w formie skupu akcji

Walne zgromadzenie Akcjonariuszy KRUK S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 zatwierdziło wynik Spółki za 2019, a także udzieliło absolutorium zarządowi i radzie nadzorczej. Akcjonariusze zdecydowali również o wypłacie zysku za 2019 w formie skupu akcji. Poprawa  wyników w 2 kwartale 2020 pomogła w podjęciu decyzji o przeznaczeniu części zysku za 2019 rok w wysokości 95 mln zł na wypłatę dla akcjonariuszy. Akcje będą skupywane po 350 zł.

- To szósty rok z rzędu, gdy dzielimy się dochodem z akcjonariuszami, a pierwszy w historii KRUKa dywidendowy skup akcji. Zawsze chciałem, by KRUK był spółką, która rośnie, a przy tym ma możliwość dzielenia się dochodem z właścicielami . Nasza sytuacja płynnościowa i finansowa daje nam możliwość, zwłaszcza teraz, bezpiecznego podzielenia się częścią zysku za 2019 w kwocie 95 mln zł, co pozwoli na skup 271 tys. akcji z rynku po cenie 350 zł za akcję. – komentuje Piotr Krupa – Będziemy chcieli jak najszybciej ruszyć ze skupem.  Następnym krokiem jest wybranie i podpisanie umowy z domem maklerskim, który w imieniu Spółki będzie prowadził zapisy na skup akcji. Liczymy, że taka forma wypłaty dywidendy cieszyć się będzie dużym zainteresowaniem wśród akcjonariuszy. W przeciwieństwie do tradycyjnej formy wypłaty dywidendy, akcjonariusze muszą pamiętać o tym, że aby móc skorzystać ze skupu akcji muszą się na nią zapisać. KRUK będzie aktywnie prowadził komunikację w tym zakresie.

Akcjonariusze KRUK S.A. przyjęli wszystkie zgłoszone uchwały, a samo walne zgromadzenie odbyło się częściowo zdalnie.

- W obecnej sytuacji zagrożenia COVID-19 bardzo ważne dla mnie jest, aby wszyscy byli bezpieczni – nasi klienci, pracownicy, jak również akcjonariusze. Dlatego też po raz pierwszy w historii KRUKa WZA miało charakter zdalny. Wszystko przebiegło sprawnie, co pokazuje,  że niezależnie od sytuacji zewnętrznej jesteśmy w stanie podjąć ważne dla akcjonariuszy i spółki decyzje – dodał Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

Wszystkie podjęte uchwały dostępne są na stronie KRUK S.A. https://pl.kruk.eu/relacje-inwestorskie/o-spolce/archiwalne-walne-zgromadzenia

Spółka będzie na bieżąco informowała o dalszych krokach związanych z dywidendowym skupem akcji.

Przewiń do góry