20/09/2022

Akcje w posiadaniu członków zarządu KRUKa

KRUK S.A. w dniu wczorajszym poinformował o sprzedaży przez członka zarządu łącznie 18 577 szt. z posiadanych akcji. Sprzedaż jest związana z koniecznością sfinansowania wykupu akcji w ramach programu motywacyjnego za lata 2015-2019, a członkom zarządu przysługuje 165,6 tys. warrantów subskrypcyjnych, które po wykupie będą przekształcone na akcje. Ostateczny termin wykupu akcji z tego programu upływa w 2022 roku. Obecnie do pięcioosobowego zarządu KRUKa należy łącznie 1 918 049 akcji, co stanowi 10,03% akcjonariatu.

Przewiń do góry