15/03/2022

695 mln zł rekordowego zysku KRUKa za 2021 rok

Zarząd KRUK S.A. w dniu dzisiejszym opublikował wyniki za 2021 rok, które były zgodne ze wstępnymi szacunkami. Zysk netto Grupy wyniósł 695 mln zł  i jest najwyższym wynikiem w historii Grupy. EBITDA gotówkowa wyniosła 1 548 mln zł, o 25% więcej niż w 2020 roku. Spłaty z portfeli nabytych wyniosły 2 216 mln zł ( o 21% więcej r/r),  a inwestycje w nowe portfele wierzytelności były na poziomie 1 738 mln zł ( 281% więcej r/r/). Każdy z segmentów geograficznych pozytywnie kontrybuował do wyników Grupy w 2021 roku.

- Rok 2021 zdecydowanie należał do KRUKa - najwyższy zysk netto w historii KRUKa, rekordowe spłaty z portfeli nabytych, rekordowe inwestycje w nowe portfele, najwyższy poziom EBITDA i EBITDA gotówkowej. O skali zmiany jaka zaszła w KRUKu najlepiej świadczy ponad dwukrotne przebicie dotychczas najwyższego zysku netto z 2018 roku. To jest oczywiście efekt nieustannej pracy nad efektywnością procesów operacyjnych oraz solidnych fundamentów KRUKa. Nie bez znaczenia jest również transformacja cyfrowa, którą przechodzimy, a wreszcie doskonałość wycenowa i bardzo dobry dostęp do finansowania- powiedział Piotr Krupa, CEO i prezes KRUK S.A. – Rok 2021 był również rokiem przełomowym pod ważnym aspektem – każdy z krajów naszej geograficznej obecności pozytywnie kontrybuował do wyniku. Jestem dumny z dotychczasowych osiągnięć KRUKa i z optymizmem patrzę w przyszłość. Dziś nie tylko jesteśmy liderem w Polsce, ale jesteśmy w czołówce międzynarodowych firm z naszej branży w Europie.

Aktywa Grupy na koniec 2021 rok wyniosły 5,9 mld zł, co oznacza wzrost o 27% rok do roku. Wartość bilansowa inwestycji w pakiety wierzytelności wyniosła 5,1 mld zł i stanowiła 86% wartości aktywów Grupy. Kapitał własny wzrósł w stosunku do końca 2020 roku o 27% i wyniósł na koniec 2021 roku 2,6 mld zł.

W 2021 roku KRUK wdrożył Politykę Dywidendową. Zgodnie z nią, 4 marca 2022 zarząd KRUKa podjął uchwałę o rekomendacji dywidendy w kwocie 13 zł na akcję za rok 2021.

- Mamy już ponad 20 lat doświadczenia na rynkach zarządzania wierzytelnościami. Przebyliśmy długą, ale ważną drogę i wiem, że będziemy rosnąć w siłę. W ubiegłym roku osiągnęliśmy  nową skalę biznesu, a KRUK jest dziś nowym, większym i bardziej rentownym KRUKiem. Nieustannie pracujemy nad dalszym rozwojem, a wyniki 2021 pozwoliły nam, zgodnie z wdrożoną Polityką Dywidendową, zarekomendować wypłatę dywidendy za 2021 rok w wysokości około 247 mln zł. Od 8 lat dzielimy się dochodem z akcjonariuszami wypłacając do tej pory 589 mln zł , więc i tym razem, szczególnie przy rekordowych wynikach, chcemy docenić zaufanie, jakim nas obdarzają akcjonariusze – szczególnie w tak niepewnych czasach- kontynuuje Piotr Krupa. - W tym roku, skupiając się intensywnie na biznesie i nowych inwestycjach, nie możemy również przejść obojętnie nad tragedią, jaka dzieje się na naszych oczach. I mimo, że bezpośrednio wydarzenia te nie wpływają na KRUKa, to prowadząc biznes w sposób zrównoważony i odpowiedzialny społecznie, Grupa KRUK przekazuje łącznie 320 tys. € na pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Tak jak pracownicy angażują się społecznie, tak i KRUK, poza dotychczasowymi akcjami m.in. wspierającymi edukację finansową, chce pomóc teraz najbardziej potrzebującym – kończy Piotr Krupa.

 

Przewiń do góry