26/04/2024

338 mln zł szacunkowego zysku netto Grupy KRUK za 1 kwartał 2024

Zarząd KRUK S.A. w dniu dzisiejszym poinformował raportem bieżącym o szacunkowym zysku netto Grupy KRUK za 1 kwartał 2024 rok w wysokości 338 mln zł. EBITDA gotówkowa za 1 kwartał została oszacowana na kwotę 604 mln zł. Szacunkowy wskaźnik długu netto do EBITDA gotówkowej na koniec 1 pierwszego kwartału 2024 to 2,3.

- Spodziewamy się, że to będzie kolejny świetny pierwszy kwartał. To najwyższy zysk netto i rekordowa EBITDA gotówkowa zarówno w porównaniu do pierwszych kwartałów,  jak i względem wszystkich pozostałych. Jednocześnie poprawiliśmy wskaźnik długu netto do EBITDA gotówkowej, który według szacunków obniży się do 2,3x z poziomu 2,4x z końca 2023 roku – mówi Piotr Krupa, CEO i prezes KRUK S.A.. -  Bardzo dobrze zaczęliśmy ten rok zarówno w Polsce jak i międzynarodowo – na inwestycje w portfele wierzytelności przeznaczyliśmy 335 mln zł większość inwestując poza Polską. Podobnie większość spłat z pierwszego kwartału to wpływ rynków zagranicznych. Rozpędzamy się, a ostatnio we Włoszech podpisaliśmy kolejny ważny kontrakt na zakup portfeli o wartości nominalnej ponad 2 mld zł. Intensywnie pracujemy zarówno nad efektywnością inwestycyjną, jak i operacyjną. Kontynuujemy też transformacje technologiczną. Szerszego komentarza udzielimy przy okazji publikacji wyników po 1 kwartale 2024.  - powiedział Piotr Krupa, CEO i prezes KRUK S.A.

Ostateczne wyniki finansowe zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej KRUK za 1 kwartał 2024 roku, którego publikacja została przewidziana na 8 maja 2024 roku.

Przewiń do góry