12/11/2012

22 mln zł zysku netto w 3Q 2012 - wzrost o 67% rok do roku. KRUK umacnia się na Słowacji.

  •  w okresie pierwszych trzech kwartałów 2012 roku Grupa KRUK wypracowała ponad 245 mln zł przychodów oraz 217 mln zł EBITDA gotówkowej* - odpowiednio 29% i 41% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku
  • narastająco zysk netto wypracowany w pierwszych trzech kwartałach 2012 roku wyniósł 54 mln zł
  • od początku roku do końca września 2012 wpłaty gotówkowe na wierzytelnościach nabytych przez KRUKa wyniosły 332 mln zł i wzrosły o 42% rok do roku
  • od stycznia do września 2012 roku KRUK zainwestował w zakupy wierzytelności 190 mln zł, w tym 94 mln zł w trzecim kwartale 2012 roku
  • w sierpniu 2012 KRUK rozpoczął świadczenie usług windykacji na zlecenie na Słowacji. Na słowackim rynku zakupów wierzytelności KRUK nabył od 2011 roku łącznie ok. 95 mln zł wartości nominalnej wierzytelności, z czego ok. 40 mln zł w październiku 2012 roku.

*EBITDA gotówkowa = EBITDA + spłaty na pakietach własnych – przychody z windykacji pakietów własnych.

 

Mamy za sobą bardzo udany trzeci kwartał pod względem wyników finansowych, a także rozwoju biznesu Grupy KRUK. Zanotowaliśmy wzrost inwestycji w zakup pakietów wierzytelności w porównaniu do drugiego kwartału, przy utrzymaniu poziomu zadłużenia na bezpiecznym poziomie. Mamy bardzo stabilny cash flow. Rośnie poziom wpłat gotówkowych osób zadłużonych i po trzech kwartałach tego roku stanowi już 97% wpłat całego 2011 roku. Mamy także satysfakcję z rozwijania działalności na nowym rynku zagranicznym. W sierpniu pozyskaliśmy kontrakt na serwisowanie bankowych wierzytelności na Słowacji, a w październiku nabyliśmy na własny rachunek dwa portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł - mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

Rynek słowacki pod wieloma względami jest zbliżony do czeskiego. KRUK prowadzi działalność operacyjną na Słowacji z Czech, gdzie ma spółkę zależną. Czeska spółka KRUKa zatrudnia także pracowników ze Słowacji. Według szacunków Grupy KRUK nakłady inwestycyjne na rynku słowackim wynoszą około 50 mln zł. Jest to rynek porównywalny wielkością do rynku węgierskiego. Ceny nieregularnych wierzytelności na Słowacji są niższe niż w Czechach, głównie z powodu sprzedawania portfeli o dłuższym okresie przeterminowania wierzytelności. Rozwijanie biznesu na Słowacji jest dla Grupy KRUK naturalnym kierunkiem po wejściu na rynek czeski. Sprawdzony model biznesowy możemy zastosować z powodzeniem na Słowacji, a dodatkowo nie musimy tworzyć tam nowych struktur, gdyż działalnością operacyjną będzie zajmował się zespół spółki zależnej z Czech, gdzie duża cześć pracowników jest Słowakami. Liczymy, że skuteczność unikalnej strategii prougodowej KRUKa z czasem będzie skutkowało osiągnięciem wiodącej pozycji w branży zarządzania wierzytelnościami na rynkach słowackim i czeskim- mówi Piotr Krupa.

Grupa KRUK w okresie trzech kwartałów 2012 roku nabyła w sumie 36 portfeli wierzytelności na rynkach polskim, rumuńskim i czeskim. W tym 23 portfele wierzytelności detalicznych od instytucji finansowych, 5 portfeli korporacyjnych od instytucji finansowych oraz 8 portfeli wierzytelności detalicznych od pozostałych podmiotów.

Łącznie nakłady inwestycyjne Grupy KRUK wyniosły 190 mln zł, z czego 94 mln zł Grupa zainwestowała w samym trzecim kwartale br. Nominalna wartość spraw nabytych przez Grupę KRUK w okresie trzech kwartałów 2012 wyniosła 2,5 mld zł.

W środowisku relatywnie wysokich cen priorytetem jest dla nas maksymalizacja zwrotu z dokonanych inwestycji. Posiadamy obecnie na bilansie portfele o łącznej wartości godziwej 785 mln zł, które są dla nas bardzo solidną bazą do wypracowywania satysfakcjonujących wyników finansowych w kolejnych latach. Nie mniej jednak mamy zarówno możliwości finansowe, jak i operacyjne, aby nabywać kolejne portfele wierzytelności od banków oraz pozostałych instytucji i aktywnie uczestniczymy w przetargach – mówi Piotr Krupa.

Obecnie rynek sprzedaży pakietów wierzytelności pod względem cen ustabilizował się, wynika to głównie z niższej jakości sprzedawanych portfeli. Poziom konkurencji w zakupach portfeli pozostaje wysoki, chociaż może się zmniejszyć, jeśli pogorszy się dostęp mniejszych firm do finansowania. Trudności z pozyskaniem finansowania przez innych graczy na rynku, mogą okazać się szansą dla KRUKa na zwiększenie skali działalności. Wzrost odbywał się będzie także poprzez ekspansję na nowe rynki zagraniczne. Teraz interesują nas duże, rozwijające się rynki, gdzie banki sprzedają portfele wierzytelności na dużą skalę lub szybko rozbudowują akcję kredytów konsumenckich. Z czasem w naturalny sposób ich jakość będzie się pogarszać i pojawi się miejsce dla firm zarządzających wierzytelnościami. Zależy nam na budowaniu biznesu w krajach o różnych cyklach koniunktury - mówi Piotr Krupa.

NOVUM Finance oraz RD ERIG BIG kontynuują rozwój, osiągając za trzy kwartały 2012 r. 4,7 mln zł przychodów, czyli o 2 mln zł więcej w porównaniu do pierwszych trzech kwartałów poprzedniego roku.

Produkt pożyczki gotówkowej kierowany jest obecnie do osób, które już spłaciły zadłużenie w KRUKu i regularnie spłacają pozostałe zobowiązania. W pierwszych trzech kwartałach KRUK udzielił 5250 pożyczek, czyli o 61% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego i 12% więcej niż w całym 2012 roku.

Baza informacji gospodarczych ERIF wzrosła o ponad 100 tys. rekordów w trzecim kwartale, osiągając na koniec września 1,3 mln rekordów w bazie. ERIF BIG S.A. rozwija sprzedaż do sektora biznesu i instytucji z masowymi wierzytelnościami konsumenckimi oraz do MŚP.

 

Działania edukacyjno-marketingowe Grupy KRUK

Od 2010 roku Grupa KRUK prowadzi aktywne kampanie edukacyjno-marketingowe w telewizji, prasie oraz internecie, mające na celu edukację finansową osób zadłużonych i wzmocnienie efektów strategii prougodowej..

Edukacyjno-marketingowa praca KRUK została dostrzeżona przez ekspertów i nagrodzona w najbardziej prestiżowych konkursach w Polsce i w Rumuni:

  • w Polsce KRUK otrzymał w 2012 roku nagrodę Effie Award 2012 dla najlepszej kampanii w kategorii Bankowość (ex aequo z PKO BP), a wśród nominowanych finalistów byli m.in.: Polbank, ING Bank Śląski, Alior Bank
  • w Rumunii KRUK otrzymał nagrody w trzech kategoriach przyznawane w konkursie PR Romania Awards 2012 – spółka zdobyła pierwsze miejsca w kategoriach „Corporate Communication” i „Communication of financial products and services”oraz zajęła druga pozycje w kategorii  „PR for marketing – new products and new services” (wśród nominowanych finalistów byli m.in.: Renault, Siemens, ING Bank Romania)

KRUK jest inicjatorem kampanii edukacyjnej „Nasze Długi” ̶ co roku 17 listopada KRUK organizuje Ogólnopolski Dzień bez Długów. Celem kampanii jest edukacja społeczna w zakresie zarządzania finansami domowymi oraz wskazanie możliwych wyjść z sytuacji zadłużenia. W tym roku pierwszy raz Dzień bez Długów będzie obchodzony jednocześnie w trzech krajach: w Polsce (po raz czwarty), Rumunii (po raz drugi) oraz w Czechach (po raz pierwszy).

W listopadzie 2012 roku ERIF BIG S.A. uruchomił stronę infoPozytywni.pl – informacyjną platformę internetową, która ma na celu popularyzacje wśród Polaków pozytywnej historii płatniczej w biurach informacji gospodarczej.

Przewiń do góry