01/09/2014

100 mln zł zysku netto Grupy KRUK i ponad 300 mln zł inwestycji w pierwszym półroczu 2014 oraz wejście na rynek niemiecki

Grupa KRUK, działająca na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, (GPW Ticker: KRU), po raz kolejny opublikowała rekordowe wyniki za pierwsze sześć miesięcy 2014 roku:

  • 100,1 mln zł zysku netto (102% zysku netto całego 2013 roku) – wzrost o 97% rok do roku
  • 128,6 mln zł zysku operacyjnego – wzrost o 69% rok do roku
  • wysoki poziom spłat z portfeli nabytych w wysokości 360,4 mln zł (67% spłat w całym 2013 roku) – wzrost o 50% rok do roku
  • nakłady na portfele wierzytelności wyniosły 313,3 mln zł, w tym 230 mln zł inwestycji w nabycie od Getin Bank pakietu wierzytelności hipotecznych w 1Q, inwestycje pierwszego półrocza 2014 stanowią 85% nakładów w całym 2013 roku
  • W sierpniu 2014 roku Grupa KRUK zawarła umowę założycielską spółki KRUK Deutschland GmbH w Berlinie – jest to pierwszy krok w procesie rozwoju działalności na atrakcyjnym rynku niemieckim

 

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy KRUK

 

dane w mln zł

1H 2014

1H 2013

zmiana 1H14/1H13

2013

wykonanie 2013

Przychody

263,7

198,9

+33%

405,6

65%

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)

128,6

76,0

+69%

152,9

84%

EBITDA gotówkowa*

253,4

148,3

+71%

344,3

74%

zysk netto

100,1

50,7

+97%

97,8

102%

*EBITDA gotówkowa = EBITDA + spłaty na pakietach własnych - przychody z windykacji pakietów własnych

W drugim kwartale 2014 roku Grupa KRUK wypracowała rekordowy zysk netto w wysokości 60,1 mln zł, prawie dwukrotnie więcej niż w drugim kwartale ubiegłego roku. Grupa zanotowała także w 2Q 2014 rekordowe w historii wpłaty z portfeli nabytych wierzytelności, które wyniosły 206,6 mln zł i były o 70% wyższe w ujęciu rok do roku.

„Już po pierwszym półroczu 2014 roku przekroczyliśmy poziom 100 mln zł zysku netto, czyli osiągnęliśmy więcej niż w rekordowym do tej pory 2013 roku. Wpływ na to miał bardzo dobry drugi kwartał tego roku. Zysk netto w tym okresie wyniósł ponad 60 mln zł i był prawie dwukrotnie wyższy od wyniku w tym samym okresie ubiegłego roku. Ponadto osiągnęliśmy wysoki poziom spłat z własnych portfeli wierzytelności, które w drugim kwartale wyniosły ponad 206 mln zł. W drugim kwartale zanotowaliśmy pierwsze wpływy z nabytego w marcu pakietu hipotecznego od Getin Noble Bank.

Bardzo dobre wyniki potwierdzają dużą skuteczność operacyjną Grupy KRUK i umacniają naszą pozycję na rynku wierzytelności konsumenckich, korporacyjnych i hipotecznych w kraju i za granicą. Konsekwentnie prowadzimy kampanię informacyjną skierowaną do osób zadłużonych. Zachęcamy do kontaktu z KRUKiem w celu uzgodnienia możliwych sposobów na spłatę zaległości. Ta strategia daje nam przewagę konkurencyjną i ma realny wpływ na wyniki. Promowane przez nas rozwiązanie w postaci zawarcia ugody i spłaty zaległości w dogodnych ratach cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i pozytywnie przekłada się na osiągane wyniki i sukces naszego biznesu ” – mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A. 

Nowe rynki

 „Z istotnych wydarzeń, które miały miejsce już w trzecim kwartale, chciałbym podkreślić utworzenie w sierpniu spółki zależnej w Niemczech, KRUK Deutschland GmbH. W ten sposób zaczynamy działalność na nowym rynku zagranicznym, który jest cztery razy większy pod względem wartości udzielonych kredytów konsumenckich oraz istotnie większy pod względem nakładów na portfele wierzytelności od rynku polskiego. W naszej ocenie otoczenie konkurencyjne i wielkość rynku niemieckiego są bardzo dużym wyzwaniem, ale z drugiej strony dają bardzo atrakcyjne perspektywy rozwoju Grupy KRUK również na rynkach rozwiniętych. W dalszym ciągu będziemy prowadzić analizy, wytypowaliśmy kilka kolejnych z dużym segmentem konsumenckim, w tym: Hiszpanię, Portugalię, Turcję, Wielką Brytanię, Włochy oraz Brazylię. To nie oznacza jednak, że będziemy rezygnować z innych rynków zagranicznych i lista ta może się wydłużać.” – mówi Piotr Krupa.

Rynek zakupów wierzytelności w I półroczu

Wartość nominalna portfeli detalicznych sprzedanych w Polsce w pierwszym półroczu 2014 wyniosła 4,4 mld zł, w tym 3,5 mld zł to portfele wierzytelności konsumenckich niezabezpieczonych, które były sprzedawane przy średniej cenie 11,5% oraz 0,9 mld zł portfeli hipotecznych o średniej cenie 28,6%.

W pierwszym półroczu 2014 roku w Rumunii wartość nominalna i poziom inwestycji w portfele wierzytelności były większe niż w całym 2013 roku, na co wpływ miała duża transakcja sprzedaży portfela zabezpieczonego hipotecznie (o wartości nominalnej ponad 1,7 mld zł). Transakcja ta miała również istotny wpływ na wzrost średniego poziomu cen.

Wartość nominalna rynku sprzedaży portfeli detalicznych w Czechach i na Słowacji pozostaje stabilna i wyniosła w pierwszym półroczu 2014 ponad 1,0 mld zł, przypadające niemal po równo na rynek czeski i słowacki.

„W drugim kwartale rozpisanych zostało wiele przetargów na pakiety wierzytelności, których zakończenie planowane jest w drugim półroczu 2014 roku. Będziemy aktywnie uczestniczyć we wszystkich przetargach na zakup pakietów wierzytelności Polsce, Czechach, Słowacji i Rumunii. Rynek wierzytelności hipotecznych i korporacyjnych otwiera się również w Rumunii, gdzie również widzimy dla siebie szansę. Chcielibyśmy również w najbliższym czasie sfinalizować transakcję nabycia pierwszego portfela na rynku niemieckim” – mówi Piotr Krupa.

Działalność inkaso

Działalność inkaso wygenerowała 16,3 mln zł przychodów i 6,4 mln zł marży w pierwszym półroczu 2014 roku.  Wartość nominalna spraw przyjętych do obsługi w pierwszym półroczu wynosiła 1,4 mld zł. Biznes inkaso KRUKa jest stabilny i generuje stałe dochody.

Finansowanie

Grupa KRUK na koniec czerwca 2014 posiadała łącznie przyznane limity kredytowe o wartości 470 mln zł (wykorzystane 294 mln zł), a wartość wyemitowanych obligacji wyniosła 522 mln zł. W drugim półroczu tego roku Grupa KRUK ma do wykupu obligacje o wartości 77 mln zł. Dług odsetkowy netto Grupy KRUK na koniec pierwszego półrocza 2014 wyniósł 759 mln zł wobec 652 mln zł na koniec 1H 2013 roku. Wskaźnik zadłużenia (dług odsetkowy netto do kapitałów własnych) wynosił 1,4 na koniec pierwszego półrocza 2014 roku.

Nowe logo

Grupa KRUK rozpoczyna wdrażanie nowego logo wzmacniając tym samym pozytywne przesłanie skierowane do osób zadłużonych. Jednocześnie zachowany został dotychczasowy symbol KRUKa, który jako logotyp posiada zdecydowanie największą rozpoznawalność (43 procent) w branży zarządzania wierzytelnościami.

„Po 10 latach postanowiliśmy udoskonalić nasz logotyp. Chcemy, aby jeszcze bardziej odzwierciedlał nasze pro-konsumenckie podejście do osób zadłużonych i pro-partnerskie do naszych klientów biznesowych. Nowa kolorystyka i zmodyfikowany kształt to symbole profesjonalizmu i otwartości oraz nowoczesności, skuteczności, elastyczności i empatii. I taka jest właśnie Grupa KRUK.” – dodaje prezes Krupa.
 

 

Przewiń do góry