22/02/2024

1 012 mln zł szacunkowego zysku netto Grupy KRUK za 2023 rok

Zarząd KRUK S.A. w dniu dzisiejszym poinformował raportem bieżącym o wstępnym szacunkowym zysku netto Grupy KRUK za 4 kwartał 2023 rok w wysokości 256 mln zł oraz za cały 2023 rok w wysokości 1 012 mln zł. EBITDA gotówkowa za 4 kwartał została oszacowana na kwotę 484 mln zł, a za cały 2023 rok na kwotę 2 104 mln zł. Szacunkowy wskaźnik długu netto do EBITDA gotówkowej na koniec 2023 to 2,4.

-Według naszych szacunków zysk netto, jak i EBITDA gotówkowa za 2023 rok osiągnąć mogą poziom dla nas rekordowy i razem z inwestycjami powyżej 2,9 mld zł, spłatami powyżej 3 mld zł pokazują naszą dobrą kondycję i silną pozycję rynkową. Doskonalimy operacyjne procesy zarówno w Polsce jak i międzynarodowo, skąd pochodzi już większa cześć inwestycji i spłat. Rozpoznajemy nowy rynek, poprzez pierwsze niewielkie inwestycje w portfele we Francji. Skupiamy się też na transformacji technologicznej jaką przechodzimy - komentuje Piotr Krupa, CEO i prezes KRUK S.A. - Z szacunkowym wynikiem na poziomie 1 mld zł oraz z inwestycjami w portfele wierzytelności, które przez ostatnie 3 lata wyniosły 7,1 mld zł, tj. prawie połowę 25-letnich inwestycji KRUKa, weszliśmy na zupełnie inny poziom rozwoju. Dla przypomnienia, przed 4 laty, mieliśmy zyski na poziomie około 300 mln zł, a inwestycje stanowiły czwartą część ubiegłorocznych. Dziś jesteśmy jedną z największych firm w naszej branży na świecie. Chcemy dobrze wykorzystywać ten czas zarówno inwestując w nowe portfele, jak i pracując na już posiadanych na bilansie wierzytelnościach - szykując się do kolejnych wzrostów w przyszłości. Podkreślę, że nasze aktywa są długoterminowe, rekordowe zeszłoroczne inwestycje będą się przekładać na nasze zyski przez przynajmniej kilkanaście następnych lat – jesteśmy bardziej maratończykami niż sprinterami. Jednocześnie, przy takim wzroście inwestycji wzrósł nam wskaźnik długu netto do EBITDA gotówkowej do szacowanego poziomu 2,4. Szerszego komentarza udzielimy przy okazji publikacji wyników po 4 kwartale 2023. - powiedział Piotr Krupa, CEO i prezes KRUK S.A.

Niezaudytowane dane finansowe zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej KRUK za 4 kwartał 2023 roku, którego publikacja została przewidziana na 27 lutego 2024 roku, natomiast dane zaudytowane przedstawione zostaną w skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej KRUK za 2023 rok, którego publikacja została przewidziana na 27 marca 2024 roku.

Przewiń do góry