10/06/2021

Inwestorzy zapisali się na blisko 100 mln zł obligacji KRUKa,

Inwestorzy zapisali się na blisko 100 mln zł obligacji KRUKa,

10 czerwca 2021 roku KRUK dokonał przydziału 700 000 obligacji zwykłych na okaziciela serii AK3 o łącznej wartości nominalnej równej 70 mln zł. Zapisy trwały od 24 maja do 8 czerwca 2021 roku. Była to trzecia prospektowa emisja Spółki w ramach VII Programu Obligacji, a druga w 2021 roku. Łączna wartość zapisów na 5-letnie niezabezpieczone obligacje KRUKa o stałym oprocentowaniu na poziomie 4,0% w skali roku wyniosła 97,5 mln zł, a stopa redukcji sięgnęła poziomu 28,2%.

- Zakończona właśnie emisja obligacji KRUKa, ponownie spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów indywidualnych. Mamy ponad 20-letnią udaną historię i doświadczanie w naszej branży, rozpoczęliśmy bardzo dobrze rok i cieszy nas zaufanie, jakim ciągle obdarzają nas inwestorzy. Emisja ta była największą od 5 lat emisją obligacji prospektowych KRUKa, dedykowaną właśnie inwestorom indywidualnym. Nasze potrzeby inwestycyjne rosną i widzimy, że zbiega się to z rosnącymi potrzebami inwestowania w obligacje dobrych spółek. – komentuje Piotr Krupa, CEO KRUK S.A. –  Jesteśmy jedną z najmniej zadłużonych spółek w naszej branży na Świecie. Mamy miejsce na bilansie i emitując papiery dłużne dywersyfikujemy źródła finansowania KRUKa. Posiadając również środki własne chcemy w tym roku znacząco zwiększyć nasze inwestycje w wierzytelności, przede wszystkim w Polsce, ale również w innych krajach naszej obecności operacyjnej. Chcemy być nadal aktywni na rynku obligacji kierowanych do inwestorów indywidualnych i nie wykluczamy kolejnych emisji obligacji. - konkluduje Piotr Krupa.

Przewiń do góry