07/03/2023

Zrzeczenie się spadku - co trzeba wiedzieć

Zrzeczenie się spadku - co trzeba wiedzieć

Może się wydawać, że między spadkiem a zyskaniem dóbr materialnych można postawić znak równości. Niekoniecznie. Warto wiedzieć, że możemy dziedziczyć także długi naszych spadkodawców. Czy można się przed tym uchronić? Na czym polega zrzeczenie się spadku i kiedy warto je przeprowadzić?

 

Zrzeczenie się spadku - o co tutaj chodzi?

 

Nasze prawo przewiduje możliwość nie przyjęcia spadku, który może nam się należeć. Powody mogą być różne. Stąd też w porozumieniu ze spadkodawcą można zrzec się dziedziczenia np. części jego majątku. Spadkodawca oraz potencjalny spadkobierca powinni osobiście stawić się w celu sporządzenia aktu notarialnego. Z tego dokumentu powinno jasno wynikać, że spadkobierca zrzeka się dziedziczenia po śmierci spadkodawcy.

 

Dlaczego potencjalni spadkobiercy decydują się na zrzeczenie się spadku? Jedną z przyczyn może być niechęć do odziedziczenia długów. Warto tu nadmienić, iż dziedziczy się nie tylko prawa czy majątek po zmarłym, lecz także jego długi. Przed nie swoimi długami można się jednak uchronić, zrzekając się spadku. Pamiętajmy jednak, że mimo podpisania aktu notarialnego, spadkodawca może uwzględnić nasza osobę w testamencie.

 

Zrzeczenie się a odrzucenie spadku - czy jest jakaś różnica?

 

Podstawowa różnica między odrzuceniem a zrzeczeniem się spadku polega na tym, że to pierwsze może odbyć się wyłącznie po śmierci spadkodawcy. Zrzeczenie się spadku możliwe jest wyłącznie za jego życia. Wymaga też udziału obu stron przy sporządzaniu aktu notarialnego.

 

Jeżeli decydujemy się na odrzucenie spadku, powinniśmy pamiętać o tym, że zarówno odziedziczony majątek, jak i długi po zmarłym nie znikają. Do grona potencjalnych spadkobierców dołączają kolejni nasi krewni. Prawo bardzo precyzyjnie określa kolejność przechodzenia spadku w ręce kolejnych członków rodziny. Odrzucenie spadku dokonuje się przed sądem lub notariuszem. Najlepiej zrobić to w formie pisemnej. Jeśli zależy nam na odrzuceniu spadku z konkretnych powodów, powinniśmy dokonać tego w ściśle określonym terminie.

 

Zrzeczenie się spadku na rzecz innej osoby

 

Zgodnie z polskim prawem my sami możemy zrzec się udziału w spadku. W tym celu musimy porozumieć się z przyszłym spadkodawcą i sporządzić akt notarialny. Prawo nie przewiduje tym samym możliwości zrzeczenia się spadku na rzecz innej osoby. Istnieją jednak sposoby umożliwiające przekierowanie przepisanej części spadku na kogoś innego.

 

Załóżmy, że podejmujemy decyzję o zrzeczeniu się spadku. Podpisanie aktu notarialnego ze spadkodawcą będzie miało swoje konsekwencje prawne. W chwili otwarcia spadku będziemy traktowani tak, jak byśmy sami tego momentu nie dożyli. W podziale spadku nie będą także uwzględnieni nasi zstępni. Na szczęście istnieje możliwość umieszczenia odpowiedniego zapisu w akcie notarialnym, gdzie możemy ograniczyć zrzeczenie się wyłącznie do nas samych.

 

Ile mamy czasu na zrzeczenie się spadku

 

Otwarcie spadku następuje w momencie śmierci spadkodawcy. Od tej chwili nie można już skorzystać z możliwości zrzeczenia się spadku. To postanowienie może być zawarte wyłącznie przez żyjące osoby. Możemy jednak odrzucić spadek. Mamy na to 6 miesięcy od momentu, w którym dowiadujemy się o powołaniu do spadku.

 

Oczywiście nie musimy odrzucać otrzymanego spadku. Możemy go przyjąć wprost, ponosząc pełną odpowiedzialność za to, co dziedziczymy. Możemy także zdecydować się na przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a więc odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości otrzymanego spadku. Właśnie ten ostatni sposób stanie się naszym udziałem, jeśli w 6 miesięcy od powołania do spadku nie podejmiemy żadnej decyzji.

 

W jaki sposób wystosować więc wniosek o zrzeczenie się spadku? Na tym etapie mówimy o jego odrzuceniu, co powinno mieć miejsce wobec osoby notariusza lub sądu. Należy złożyć pisemne oświadczenie o odrzuceniu spadku. Wówczas zrzekamy się zarówno dóbr płynących ze spadku, jak również potencjalnych długów, które pozostawił spadkodawca.

PROPONOWANE ARTYKUŁY
Przewiń do góry