Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego - kiedy da się to zrobić?

Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego - kiedy da się to zrobić?

Masz długi, a Twoi wierzyciele stracili cierpliwość i skierowali sprawę do sądu? Postępowanie egzekucyjne to nic przyjemnego. Są sytuacje, w których możesz przerwać jego bieg. Można to zrobić za pomocą umorzenia lub zawieszenia postępowania komorniczego na specjalny wniosek dłużnika lub wierzyciela.

 

Zawieszenie a umorzenie postępowania egzekucyjnego to nie to samo!

Te dwa pojęcia często są ze sobą mylone. Łączy je fakt, że oba związane są z postępowaniem egzekucyjnym. Czynności podejmowane przez komornika mają na celu zebranie jak najwięcej z majątku dłużnika. Celem jest oczywiście pokrycie roszczeń wierzycieli. Przed postępowaniem (licytacją komorniczą) można się uchronić. Najprostsze sposoby to:

 • nieunikanie zadłużania się,
 • spłacanie swoich zobowiązań na czas,
 • w przypadku braku możliwości spłaty na czas - sprawne kontaktowanie się z wierzycielem i polubowne sposoby na rozwiązanie problemu,
 • w przypadku unikania długów takich jak niezapłacone rachunki - zapisywanie, czy w danym miesiącu już rozliczyliśmy się z danej należności czy nie.

 

Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego to ostateczne metody na uniknięcie licytacji swojego majątku. Najprościej rzecz ujmując:

 • Umorzenie postępowania komorniczego następuje wtedy, gdy pojawią się okoliczności, które na trwałe uniemożliwią jego dalsze prowadzenie.
 • Umorzenie postępowania nie oznacza jednak wcale umorzenia długów i nie musi też wiązać się z definitywnym zakończeniem sprawy. Wierzycielowi przysługuje prawo ponownego złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego ze wskazaniem zakresu egzekucji, bowiem komornik działa jedynie na podstawie i w granicach złożonego wniosku oraz tytułu wykonawczego. 
 • Zawieszenie ma miejsce wtedy, gdy pojawiają się przeszkody możliwe do usunięcia.
   

Dla dłużnika, który nie wie co robić, najlepszą opcją wydaje się być umorzenie. Jednak to nie sprawi, że dług magicznie zniknie. Umorzenie ma swoje skutki prawne! Nigdy nie traktuj tej opcji jako możliwość wyjścia z finansowego dołka. To ma być ostateczne działanie, które podejmujesz, jeśli nie widzisz już żadnych opcji, ale wiedz, że po umorzeniu wierzyciel może ponownie skierować sprawę do postępowania egzekucyjnego., że zazwyczaj da się jeszcze coś zrobić. Klienci KRUKa są dobrze wspierani w tej kwestii przez odpowiednie narzędzia oraz doświadczonych ekspertów finansowych. 

 

Kiedy jest możliwe zawieszenie postępowania egzekucyjnego?

Jeśli pojawią się przeszkody możliwe do usunięcia, to na jakiś czas postępowanie egzekucyjne może zostać zawieszone. Nie zwalnia cię to z obowiązku zaspokojenia roszczeń wierzycieli. Po prostu odkłada w czasie dalsze czynności egzekucyjne. Do zawieszenia może dojść:

 • W sytuacji, w której odroczysz w porozumieniu z wierzycielem termin spłaty należności lub rozłożysz ją na raty.
 • W razie śmierci dłużnika. Uwaga! W pewnych sytuacjach dochodzi do dziedziczenia długów, trzeba na to uważać.
 • Na żądanie wierzyciela.
 • W sytuacji, w której dłużnik traci zdolność do czynności prawnych i nie ma jednocześnie przedstawiciela ustawowego.
 • W innych przypadkach, które są przewidziane w ustawach.
   

Postępowania egzekucyjne nie zostanie zawieszone, jeśli z chwilą śmierci dłużnika-przedsiębiorcy ustanowiono zarząd sukcesyjny.

 

Kiedy dochodzi do umorzenia postępowania komorniczego?

Umorzenie postępowania egzekucyjnego to pewny sposób na jego zakończenie. Tak samo jak spłata długów. Jednak gdy okaże się, że wierzyciele nie mają możliwości odzyskania części albo całości roszczeń, to Ty jako dłużnik możesz wnioskować o ich umorzenie. Taką decyzję podejmuje sąd, komornika albo nawet sam wierzyciel. Umorzenie kończy automatycznie wszelkie działania komornika. Cały proces i jego warunki opisane są szczegółowo w art. 824 kpc.

 

Do umorzenia postępowania egzekucyjnego może dojść:

 • Z mocy prawa (jeśli postępowanie egzekucyjne nie może być prowadzone z powodu obowiązujących przepisów).
 • Ze względów ekonomicznych (majątek dłużnika nie daje żadnych szans na odzyskanie środków, które pokryłyby chociaż koszty egzekucji).
 • Na skutek decyzji komornika (może być np. tak, że wierzyciel nie wpłaci zaliczki na koszty egzekucyjne, a to już jest powodem do podjęcia takiej decyzji).
 • Na skutek decyzji wierzyciela (po całkowitej spłacie długu lub dogadaniu się na nowe warunki spłaty).
   

Wniosek o umorzenie egzekucji mogą złożyć i wierzyciel, i dłużnik. 

 

Umorzenie postępowania egzekucyjnego przez komornika - co dalej?

Skutki zawieszenia postępowania egzekucyjnego to czasowe wstrzymanie egzekucji. Może być trwałe, jeśli w tym czasie spłacisz dług lub dogadasz się z wierzycielem.

 

Z kole skutki umorzenia postępowania egzekucyjnego to:

 • wstrzymanie dalszych czynności komorniczych,
 • uchylenie dotychczas dokonanych czynności egzekucyjnych.

 

Uchylenie oznacza, że możesz odzyskać zajęte ruchomości i nieruchomości. To też uwolnienie Twojego konta bankowego - wpływające na nie środki w końcu będą należeć do Ciebie.

Pamiętaj, że komornik przedtem musi wydać postanowienie o umorzeniu postępowania. Musi w nim podać podstawę prawną do umorzenia, uzasadnienie decyzji i rozliczenie kosztów egzekucyjnych. Strony postępowania mają prawo złożyć zażalenie w ciągu 7 dni od ustanowienia umorzenia. Z reguły robi to wierzyciel. Gdy komornik umorzy postępowanie egzekucyjne, bo było nieskuteczne, to wierzyciel może ponownie złożyć wniosek o jego wszczęcie.

PROPONOWANE ARTYKUŁY
14/08/2023
Weksel - co to za dokument
Czy dziś stosuje się jeszcze weksle? Okazuje się, że tak! Ich forma jest ściśle określona w prawie, a brak wymaganych...
Przewiń do góry