Ubezpieczenie kredytu – co warto o nim wiedzieć?

Ubezpieczenie kredytu – co warto o nim wiedzieć?

Udzielenie kredytu wiąże się z pewnym ryzykiem dla banku, w związku z tym stosuje się różne formy zabezpieczenia jego spłaty. Kiedyś były to weksle, poręczenia lub zastawy. Dziś bank poprosi nas raczej o ubezpieczenie kredytu. Na czym dokładnie ono polega, jakie są rodzaje ubezpieczeń i czy zawsze musimy się na nie decydować?

Dlaczego stosuje się ubezpieczenie kredytu? 

Głównym powodem, dla którego stosuje się ubezpieczenie kredytu, jest ułatwienie spłaty rat lub całej kwoty w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Ma ono zapewnić finansowe bezpieczeństwo kredytobiorcy i jego rodzinie, ochronę w razie problemów takich jak tymczasowe bezrobocie, choroba, pożar lub włamanie, utrata zdolności do pracy. Trzeba mieć świadomość, że każdy z nas bierze odpowiedzialność za swoje finanse. Bardzo ważne jest odpowiedzialne podejście do kwestii pieniądzy, bo konsekwencje zaniedbań w tych kwestiach mogą być kosztowne. Warto przemyśleć zatem ubezpieczenie kredytu, żeby uniknąć negatwynych konsekwencji braku spłaty swoich finansowych zobowiązań. 

Ubezpieczenie kredytu jest dobrowolne, jednak zdarza się, że oferty są skonstruowane w taki sposób, by kredyt bez ubezpieczenia był bardziej kosztowny lub kłopotliwy. W praktyce można uważać, że wykupienie ubezpieczenia na życie jest w przypadku długotrwałych kredytów, takich jak kredyt hipoteczny, obowiązkowe.

Również w sytuacji, gdy kredytobiorca nie jest w stanie wnieść wkładu własnego w wymaganej kwocie (min. 20%), bank zgodnie z przepisami może żądać dodatkowego zabezpieczenia – jest to tzw. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Zapewnia ono spłatę na rzecz banku części kredytu stanowiącej różnicę między wymaganym wkładem a wkładem rzeczywiście wniesionym przez klienta.

Rodzaje ubezpieczeń kredytu

Ubezpieczenia kredytu można podzielić na trzy grupy:

- ubezpieczenia indywidualne,

- ubezpieczenia grupowe, zawierane przez bank na rzecz kredytobiorców,

- ubezpieczenia zawarte przez bank i na jego rzecz.

W zależności od przedmiotu ubezpieczenia można wyróżnić też:

- ubezpieczenie spłaty kredytu (od utraty pracy, wystąpienia niezdolności do pracy, na życie), 

- ubezpieczenie majątkowe (obejmujące nieruchomość).

Najczęściej spotykanymi ubezpieczeniami są te na wypadek śmierci, utraty pracy, trwałego inwalidztwa, niskiego wkładu własnego, nieruchomości.

Każda instytucja finansowa sama decyduje o wyborze formy zabezpieczenia jej finansów – nie ma odgórnych zaleceń na ten temat. Można się jednak spodziewać, że przy kredycie hipotecznym bank będzie oczekiwał ubezpieczenia nieruchomości, na życie i od utraty pracy. Z kolei kredyty gotówkowe chronione są przez ubezpieczenie na życie, na wypadek niezdolności do pracy, jej utraty i trwałego inwalidztwa.

O czym pamiętać wykupując ubezpieczenie  

Banki oferują często całe pakiety ubezpieczeń. Warto sprawdzić, co się w nich zawiera i czy rzeczywiście odpowiadają naszym potrzebom. Być może niektóre jego składniki opłacamy już osobno, np. polisę na życie.

Na pewno warto też dokładnie przyjrzeć się warunkom ubezpieczenia zapisanym w umowie, czyli OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) – może okazać się, że nie we wszystkich sytuacjach ubezpieczyciel spłaci za nas kredyt. W przypadku ubezpieczenia na życie, warunki nie obowiązują, jeśli do śmierci doszło w wyniku samobójstwa, skrajnego naruszenia zasad bezpieczeństwa, lub choroby przewlekłej, o której ubezpieczony nie poinformował, zawierając umowę.

Ważnym elementem umowy jest też okres karencji, po którym zaczyna obowiązywać ubezpieczenie. Jeśli bierzemy pod uwagę wcześniejszą spłatę kredytu, a ubezpieczenie zapłaciliśmy z góry, sprawdźmy, czy będziemy mogli domagać się zwrócenia składki za niewykorzystany okres.

PROPONOWANE ARTYKUŁY
Przewiń do góry