16/12/2022

Jak przygotować wniosek o zabezpieczenie roszczenia

Jak przygotować wniosek o zabezpieczenie roszczenia

Pierwszym krokiem w stronę odzyskania należności powinna być rozmowa z zadłużonym, jak również polubowne próby rozwiązania danego problemu. Istnieją przypadki, kiedy wierzyciel może skierować sprawę do sądu. Wówczas warto wiedzieć, jakimi narzędziami może się posłużyć. Jednym z nich jest wniosek o zabezpieczenie roszczenia. Na czym to polega?

 

Czym jest zabezpieczenie roszczenia - krótka definicja

 

Wiele sytuacji, w których pojawia się dług, udaje się rozwiązać polubownie. Wierzyciele chętnie korzystają z takich metod, gdyż rozmowy oraz napomnienia przynoszą po częstokroć pożądane efekty. Zdarza się jednak, że wierzyciel wyczerpuje wszystkie polubowne metody odzyskania pożyczonych pieniędzy. Wówczas może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy na drogę sądową. Ten proces wymaga z kolei czasu.

 

Jeśli wierzyciel uzna, że istnieje ryzyko, że dłużnik może dążyć do ukrycia majątku wówczas może wystąpić do sądu o tzw. zabezpieczenie roszczenia. Od 2020 roku uzyskanie takiego postanowienia nie jest trudne. Należy jednak spełnić wymogi formalne, w tym także poprawnie wypełnić wniosek o zabezpieczenie roszczenia. Po jego zatwierdzeniu osoba zadłużona nie będzie mogła w świetle prawa wyzbyć się posiadanego majątku.

 

Kiedy i dlaczego wierzyciel wnosi o zabezpieczenie roszczenia

 

Osobą, która wnosi o zabezpieczenie roszczenia jest wierzyciel. Aby doszło do zabezpieczenia majątku dłużnika, musi on wystąpić z odpowiednim wnioskiem do sądu. Może to zrobić zarówno osoba fizyczna, jak i przedsiębiorca. Spotyka się też sytuacje, kiedy o zabezpieczenie roszczenia wnioskuje np. sam zadłużony bądź inna osoba uczestnicząca w procesie.

 

Kiedy składamy wniosek o zabezpieczenie roszczenia? Mamy na to czas przed wytoczeniem pozwu, wraz z pozwem o zapłatę, jak również w toku postępowania. Zabezpieczenie roszczenia powinno mieć swoje uzasadnienie. Musi istnieć obawa, że brak takowego zabezpieczenia może utrudnić osiągnięcie celu danej rozprawy, np. obawa, że nie będzie możliwości zaspokojenia. Ucieczka dłużnika bądź ukrycie majątku może stanowić przykład takiego uzasadnienia. Warto pamiętać, że zabezpieczenie roszczenia nie ma na celu utrudnienia życia dłużnikowi. Może natomiast okazać się bodźcem do rozpoczęcia negocjacji, a w efekcie szybszego zakończenia sprawy.

 

Przygotowując wniosek o zabezpieczenia roszczenia, można skorzystać z dostępnych w sieci wzorów

 

Jeśli wierzyciel zamierza skorzystać z zabezpieczenia roszczenia, musi zwrócić się o nie bezpośrednio do sądu. W tym celu musi wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek. Powinien on zawierać adres sądu, jak również dane obu stron. Ponadto wierzyciel musi wykazać we wniosku, że roszczenie istnieje. W związku z tym powinien załączyć wszystkie dokumenty, które stanowią dowód tego faktu. Składając wniosek o zabezpieczenie roszczenia, należy także uiścić opłatę sądową. Może się ona różnić w zależności od etapu, na jakim złożymy wniosek.

 

W tym momencie warto także zwrócić uwagę na sposób zabezpieczenia roszczenia, gdyż nie jest rolą sądu dochodzenie, co zawiera się w majątku dłużnika. Stąd też możemy przykładowo wnosić o zajęcie części środków zgromadzonych na koncie bankowym zadłużonej osoby, części jej wynagrodzenia bądź też przedmiotu, który do niej należy. Jeśli dług opiewa na większą sumę, a zadłużony  jest właścicielem np. domu lub mieszkania, możemy zabiegać o obciążenie nieruchomości zobowiązanego hipoteką przymusową jako zabezpieczenie roszczenia.

 

O czym warto pamiętać

 

Wzór wniosku o zabezpieczenie roszczenia pieniężnego bez problemu znajdziemy w Internecie. To jednak dopiero początek drogi. Warto pamiętać, że samo zabezpieczenie nie ma na celu odzyskania roszczenia, lecz ochronę przed jego wyzbyciem oraz zapewnienie egzekucji roszczenia. Przed wierzycielem stoi także poważne wyzwanie, jakim jest uprawdopodobnienie roszczenia. Stąd też należy podejść w sposób skrupulatny do wypełniania wniosku. Ma to wpływ na płynność całego procesu.

 

Sąd może rozpatrzyć pozytywnie wniosek o zabezpieczenie roszczenia, ale nie musi. Może okazać się, że wierzyciel nie uprawdopodobnił dostatecznie roszczenia. Ponadto sąd wysłuchuje obu stron. Dłużnik ma również prawo do wniesienia zażalenia. Jeśli jednak sąd wyda postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia, wówczas zadłużona osoba traci możliwość zarządzania częścią swojego majątku. Wówczas należy złożyć wniosek do komornika o wykonanie postanowienia sądu i udzielenie zabezpieczenia. O ile zabezpieczenie roszczenia może przyspieszyć odzyskanie należności, o tyle należy pamiętać, że rozpatrywanie wniosku przez sąd, jak też samo postępowanie, może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. W tym świetle warto sprawdzić, czy na pewno wyczerpaliśmy wszystkie polubowne metody odzyskiwania długu.

PROPONOWANE ARTYKUŁY
Przewiń do góry