27/09/2022

Jak przebiega egzekucja i licytacja ruchomości?

Jak przebiega egzekucja i licytacja ruchomości?

Po egzekucję ruchomości organy egzekucyjne sięgają stosunkowo często. Dzieje się tak z uwagi na skuteczność tego działania. Spieniężenie przedmiotów dłużnika to jedna z metod pozbycia się długu względem wierzyciela. Jak przebiega egzekucja ruchomości oraz następująca po niej licytacja?

 

Czym jest egzekucja ruchomości

 

Egzekucja ruchomości to czynność, która większości z nas kojarzy się raczej negatywnie. A to dlatego, że wiąże się z odebraniem dóbr zgromadzonych np. w mieszkaniu osoby, która popadła w długi. W ramach egzekucji ruchomości mogą zostać zajęte przedmioty wartościowe, a także sprzęty gospodarstwa domowego z wyjątkiem tych, które są niezbędne dla dłużnika i jego domowników, w szczególności zaś lodówka, płyta grzewcza, odkurzacz itp. Chyba że są to przedmioty, których wartość przekracza znacznie przeciętną wartość nowych przedmiotów danego rodzaju. Zatem o ile komornik nie zlicytuje kuchenki mikrofalowej, to już robot kuchenny, thermomix czy maszyna do pieczenia chleba, mogą podlegać egzekucji. Określone w KPC wartościowe rzeczy, które zostaną zajęte, w następstwie będą zlicytowane, dzięki czemu wierzyciel otrzyma swoje pieniądze z powrotem.

 

Egzekucja ruchomości należy do komornika. To on może zająć rzeczy należące do dłużnika. Należy przy tym pamiętać, że nie może on zająć innych rzeczy, które do dłużnika nie należą. W drodze wyjątku może się tak zdarzyć wyłącznie za zgodą osób trzecich, np. bliskich, którzy zechcą pomóc dłużnikowi i oddać na licytację własne rzeczy.

 

Jak przebiega egzekucja ruchomości

 

W procesie egzekucji ruchomości komornik może wejść do domu bądź mieszkania dłużnika. Celem działań komorniczych jest wybór rzeczy, które mogą zostać przez niego zajęte. Rzeczy te zostają oznakowane, jako przeznaczone do zlicytowania. Może to być pralka, lodówka, telewizor, komputer, jak również samochód dłużnika.

 

Może się zdarzyć, że komornik zajmie przedmioty, które do dłużnika nie należą. Wówczas właściciele tych przedmiotów muszą potwierdzić, iż należą one do nich samych. Jeśli jednak chcą pomóc dłużnikowi, nie muszą informować komornika, że są właścicielami części zajętych rzeczy.

 

Zajęcie ruchomości kończy się spisaniem protokołu, w którym komornik sporządza m.in. listę zajętych rzeczy. Komornik może również zawrzeć w protokole orientacyjną wartość sumy zajętych przedmiotów. Po zajęciu ruchomości przychodzi czas na sprzedaż ruchomości. Może ona nastąpić dopiero po 2 tygodniach od dnia uprawomocnienia się zajęcia. Mogą one być sprzedane w drodze licytacji, ale nie muszą.

 

Jak przebiega licytacja ruchomości

 

Licytacja ruchomości to mimo wszystko najpopularniejszy sposób spieniężania ruchomości pochodzących z egzekucji. O tym czy przedmioty zostaną zlicytowane, decyduje komornik. Nie jest tu też potrzebny żaden wniosek wierzyciela.

 

Na licytację mogą trafić zarówno używane, jak i nieużywane rzeczy. Niektóre z nich mogą mieć wartość historyczną bądź artystyczną. Mogą znaleźć się także tutaj rzeczy, których nie udało się sprzedać w inny sposób.

 

Jakie są zasady i jak przebiega licytacja ruchomości? Przede wszystkim komornik musi podać informację o niej do wiadomości publicznej. Wystarczy jeden uczestnik, aby licytacja się odbyła. Najpierw następuje pierwsza licytacja, po niej druga.

 

Podczas pierwszej licytacji cena wywoławcza sprzedawanego przedmiotu wynosi 75% jego wartości szacunkowej. Komornik wywołuje cenę, po czym oczekuje na zgłoszenia zgromadzonych. Brak odzewu kończy licytację. Nie dochodzi ona do skutku.

 

W tym momencie wierzyciel może zażądać przeprowadzenia drugiej licytacji. Ma na to 2 tygodnie od momentu zorganizowania pierwszej. W tej edycji cena wywoławcza spada do 50% szacunkowej wartości danego przedmiotu. Również druga licytacja może nie przynieść oczekiwanych efektów. Zarówno w przypadku pierwszej, jak i drugiej licytacji, wierzyciel może zatrzymać licytowany przedmiot. Jeśli po drugiej nieudanej licytacji nie zdecyduje się na ten krok, komornik umarza egzekucję.

 

Te ruchomości podlegają zajęciu

 

Co ciekawe, prawo nie definiuje precyzyjnie słowa ruchomość. Wiemy natomiast, że przedmiotem egzekucji ruchomości nie mogą stać się np. grunty czy lokale, czyli nieruchomości. Komornik może zająć również takie rzeczy, jak m.in. dzikie zwierzęta, pieniądze lub papiery wartościowe, dobra osobiste czy złoża minerałów. Ruchomości poddane egzekucji powinny być własnością dłużnika, zaś w przypadku zajęcia rzeczy nie należącej do niego, fakt ten należy zgłosić komornikowi.

 

Licytacje z ruchomości mają miejsce dość często, jeśli nie da się zająć rachunku bankowego czy wynagrodzenia za pracę, z uwagi na ich skuteczność. Czy można uniknąć takiej egzekucji? Pierwszym krokiem w tej sytuacji będzie uświadomienie sobie swojej sytuacji finansowej oraz porozumienie się z wierzycielami w kwestii spłaty zadłużenia. Warto nie odwlekać spłaty długów, gdyż czas gra na niekorzyść dłużników.

PROPONOWANE ARTYKUŁY
Przewiń do góry