Jak pomóc osobie zadłużonej?

Jak pomóc osobie zadłużonej?

Problemy finansowe mogą spotkać każdego i dotyczą coraz większej liczby osób. Często zadłużenie jest powodem wstydu i sprawia, że w obawie przed reakcją najbliższego otoczenia ciężko jest podzielić się z innymi swoimi kłopotami. O ich istnieniu najbliżsi dowiadują się zazwyczaj dość późno, kiedy dużo trudniej udzielić pomocy. Jak wesprzeć osobę, która nie potrafi poradzić sobie ze swoimi długami?

 

Często osoby zadłużone nie mówią o problemach finansowych swoim bliskim, chcąc uchronić ich przed tym nieprzyjemnym tematem i jego skutkami. Tymczasem wsparcie rodziny czy przyjaciół może okazać się kluczowe w procesie wychodzenia z długów. Dlatego kiedy ktoś z naszego otoczenia czy najbliższej rodziny ma problemy finansowe, zaoferujmy pomoc w podjęciu aktywnych działań.

Osoby, którym udało się wyjść z zadłużenia, przyznają, że wszystkie pozytywne zmiany w ich życiu zaczęły się w momencie, gdy przestały tolerować swoje długi i podjęły aktywne działania. Taki przełom w sposobie myślenia dodaje sił w walce z zadłużeniem. Pomoc najbliższych jest bardzo ważna, bo czasem sama rozmowa z drugim człowiekiem wystarczy, aby spojrzeć na sytuację z zupełnie innej perspektywy. Szczera rozmowa to także bardzo dobry sposób na „odczarowanie” tematu i przełamanie wstydu.

 

Pierwszy krok

Pierwsze, co należy zrobić, to dokładnie przeanalizować sytuację osoby zadłużonej. Nam będzie dużo łatwiej to zrobić, bo podejdziemy do tego z dystansem. Należy pamiętać, żeby nie umniejszać, ale też nie demonizować skali problemu i stworzyć realny plan działania. Prosty zabieg, jakim jest spisanie wszystkich zobowiązań oraz wydatków na kartce i zestawienie ich z dochodami, pozwala obiektywnie ocenić sytuację. W ten sposób można wyliczyć kwotę raty możliwą do spłaty.

Zadłużony często nie zdaje sobie sprawy, jaką wielkość przybrał jego dług. Taka wizualizacja i wspólne uporządkowanie wszystkich spraw - choć nie jest łatwe - pozwala nie tylko zobaczyć skalę problemu, ale też ułatwia znalezienie wyjścia z sytuacji. Pozwólmy też osobie borykającej się z problemem zadłużenia najzwyczajniej w świecie się „wygadać”. Możliwe, że pierwszy raz dzieli się swoimi problemami w tym zakresie z innymi. Nie dopuszczajmy jednak do sytuacji, w której zwierzający się będzie szukał samych zewnętrznych przyczyn, obarczał odpowiedzialnością innych za powstanie swojego długu itp. Ważne, by uzmysłowić osobie zadłużonej, że sposobem na wyjście z długów jest zaakceptowanie zadłużenia i zrozumienie, że nikt inny nie rozwiąże za nią tego problemu. My możemy tylko dopingować ją w kolejnych działaniach.

 

Jak motywować?

Na takim etapie bardzo istotna jest zmiana postrzegania problemu zadłużenia. Choć to trudne, powinno się podjąć próbę wyłączenia emocji. Osoby zadłużone często czują się winne zaistniałej sytuacji i tracą wiarę w siebie. Takie podejście uniemożliwia podjęcie pozytywnych kroków. Warto wówczas przedstawić osobie zadłużonej podobne historie, które zakończyły się dobrze. Czyjaś historia bardzo często pozwala odkryć podobieństwa, odzyskać wiarę we własne siły, a także zmotywować do działania.

 

Podstawa to kontakt z wierzycielem

Ważnym elementem zmian jest porządkowanie relacji z wierzycielami (czyli osobami czy instytucjami, którym osoba zadłużona winna jest pieniądze). Pierwszym krokiem jest uczciwe poinformowanie o sytuacji oraz odpowiedzialne składanie deklaracji. Przede wszystkim warto wytłumaczyć osobie zadłużonej, że unikanie kontaktu lub składanie obietnic bez pokrycia pogarsza tylko sytuację i zmniejsza szanse na polubowne załatwienie sprawy. Dlatego ważne jest, aby motywować osobę zadłużoną do działania i przełamywania swoich oporów przed kontaktem i rozmową z wierzycielem.

Dla osoby zadłużonej porozumienie się z firmą obsługującą zadłużenie na drodze polubownej to najkorzystniejsze rozwiązanie. A nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Dzięki zawarciu ugody unika się dodatkowych i niepotrzebnych kosztów (np. odsetek) oraz postępowania sądowego i komorniczego. Najlepiej więc skontaktować się jak najszybciej i poprosić o rozłożenie zadłużenia na raty.

Osoby, które z różnych powodów nie chcą osobiście kontaktować się z wierzycielem, mogą zrobić to przez internet. Firma KRUK udostępniła swoim klientom platformę e-kruk.pl, dzięki której można śledzić na bieżąco poziom swojego zadłużenia. Pozwala ona również wnioskować o zmianę harmonogramu spłat, tak by comiesięczne raty były dopasowane do sytuacji finansowej. Zobacz, jakie to proste:

Aby zacząć korzystać z e-kruk.pl wystarczy się zarejestrować, podając podstawowe dane. Obsługa portalu jest bardzo intuicyjna. Warto sprawdzić to samemu.

Pomoc specjalistów

Jeżeli nie jesteśmy w stanie sami pomóc osobie zadłużonej, można udać się do instytucji, które specjalizują się w pomocy osobom zadłużonym. Takie działania prowadzą często Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, a także organizacje specjalizujące się w tym konkretnym zakresie, np. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej. Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego prowadzone przez Stowarzyszenie udzielają bezpłatnej i poufnej pomocy w zakresie poradnictwa finansowego, prawnego i doradztwa konsumenckiego. W Poznaniu natomiast działa Stowarzyszenie Program Wsparcia Zadłużonych, w którym można zasięgnąć porady psychologicznej, a także wziąć udział w terapii.

PROPONOWANE ARTYKUŁY
Przewiń do góry