12/10/2022

Co może zrobić windykator, a co komornik?

Co może zrobić windykator, a co komornik?

Co może zrobić komornik, a co windykator? W gruncie rzeczy mają oni ten sam cel - pozyskanie środków na spłatę długu zaciągniętego u wierzyciela. Okazuje się jednak, że metody ich postępowania oraz uprawnienia skrajnie różnią się od siebie. Windykator a komornik - na czym polega różnica?

 

Windykator a komornik - przyjrzyjmy się różnicom

 

Należy zgodzić się co do tego, że praca windykatora i komornika ma zbieżny cel, a mianowicie odzyskanie należności. Podstawowe różnice między komornikiem a windykatorem obserwujemy na poziomie ich uprawnień. W rzeczywistości to dwa różne zawody. Jeśli jesteśmy zadłużeni, z pewnością warto wiedzieć, co może windykator, a co komornik.

 

Windykator jest pracownikiem firmy windykacyjnej. Działa najczęściej na zlecenie wierzyciela. Zadaniem windykatora jest kontakt z osobą zadłużoną. Jest on w pewnym sensie pośrednikiem między dłużnikiem a wierzycielem. Jego mediacje mają na celu doprowadzić do spłaty zadłużenia bez udziału sądu. Windykator powinien dążyć do polubownego rozwiązania sprawy.

 

Praca komornika podlega nadzorowi sądu. Wierzyciel po uzyskaniu tytułu wykonawczego może złożyć do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji.  Oznacza to, że komornik nie może rozpocząć swych działań bez wyraźnego sądowego nakazu. Z komornikiem nie będziemy mogli prowadzić rozmów tak, jak z windykatorem, choć istnieje możliwość wstrzymania jego działań na wniosek wierzyciela.

 

O uprawnieniach windykatora

 

W przeciwieństwie do komornika, charakter działania windykatora nie jest precyzyjnie opisany w ustawie. Windykator ma znacznie mniejsze uprawnienia w porównaniu z komornikiem. Nie zajmuje majątku, nie prowadzi też egzekucji. Jego działalność ma charakter czysto mediacyjny.

 

Oznacza to, że windykator może korzystać z dostępnych kanałów komunikacyjnych, jak np. telefon czy poczta e-mail, w celu przekonania zadłużonego do spłaty swoich zobowiązań. Może też spotkać się z nim twarzą w twarz. Windykator może wejść do mieszkania dłużnika wyłącznie za jego zgodą. Działa w sposób polubowny. Udziela osobie zadłużonej niezbędnych informacji na temat zapłaty należności. Może także służyć pomocą przy poszukiwaniu dogodnego dla obu stron planu spłaty.

 

Skoro wiemy, że uprawnienia windykatora są ograniczone, warto wiedzieć, czego nie może on robić. Przede wszystkim nie może on grozić zadłużonemu. Nie może też stosować praktyk powszechnie uznawanych za nękanie. Windykator nie powinien zbyt często dzwonić do dłużnika, ani też odwiedzać go np. w miejscu pracy. Niedozwolone jest także informowanie osób trzecich o jego problemach. Na takie zachowania zadłużony ma prawo reagować. Jeśli więc występuje jedna z powyższych sytuacji, może zgłosić sprawę np. na Policję.

 

O zadaniach komornika

 

Gdy działania windykatora nie przynoszą zamierzonych skutków, wierzyciel może złożyć wniosek do sądu. Zanim sąd wyznaczy komornika, wierzyciel musi otrzymać tytuł wykonawczy. Wcześniej jednak sąd musi wystawić tytuł egzekucyjny, który z kolei musi zostać opatrzony klauzulą wykonalności. Zakres działań komornika jest dokładnie opisany w ustawie, stąd też nie powinniśmy oczekiwać, że podejdzie on do naszej sprawy w sposób elastyczny. Jeśli jednak chcemy prowadzić negocjacje, powinniśmy to czynić za pośrednictwem wierzyciela.

 

Kiedy komornik, a kiedy windykator?

 

Zastanawiając się, co może windykator, a co komornik, warto pamiętać, że wierzyciele zazwyczaj dążą do wykorzystania metod polubownych. Należy do nich m.in. informowanie osób zadłużonych o posiadanych długach, jak również wysyłanie do nich wiadomości z wezwaniem do spłaty długu. Istnieje tu większe pole do negocjacji. Jeśli na tym etapie należność zostanie spłacona, wierzyciel może zaniechać dalszych kroków.

 

Zdarza się, że działania windykatora nie przynoszą oczekiwanych efektów. Wówczas wierzyciel może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy na drogę sądową. Na jego wniosek sąd wystawia tytuł egzekucyjny. Ten z kolei musi zostać opatrzony klauzulą wykonalności. W tym momencie dopiero wierzyciel otrzymuje tytuł wykonawczy, na podstawie którego może wysłać wniosek do komornika. Wprawdzie w wyniku jego interwencji może dojść do zablokowania konta bankowego, przejęcia części wynagrodzenia, zajęcia ruchomości bądź nieruchomości, jednak egzekucja nie może nastąpić nagle. Zanim do niej dojdzie dłużnik powinien otrzymać pisemne wezwania do zapłaty zarówno od windykatora, jak i od sądu. Trzeba pamiętać, że nawet, kiedy egzekucja się rozpoczęła, zawsze możemy rozmawiać z wierzycielem. W gruncie rzeczy rozwiązywanie kwestii zadłużenia na drodze polubownych rozmów i ustaleń opłaca się zarówno wierzycielowi, jak i dłużnikowi.

PROPONOWANE ARTYKUŁY
19/09/2023
Subrogacja - co to znaczy
Słysząc termin subrogacja, możemy się zastanawiać, co to właściwie znaczy. Zachęcamy do zapoznania się z definicją tego...
Przewiń do góry