Co może firma windykacyjna

Co może firma windykacyjna

Kiedy dostajemy informację o tym, że nasze zadłużenie trafia do komornika, często nie wiemy, jakie uprawnienia ma firma windykacyjna. Jak często może się ze mną kontaktować? Czy może powiadomić o moim zadłużeniu rodzinę i znajomych? Przeczytaj, co - zgodnie z prawem - może przedsięwziąć firma windykacyjna.

 

Jak działa firma windykacyjna?

Firma windykacyjna działa w imieniu wierzyciela. Jeśli wierzyciel samodzielnie nie może odzyskać długu, kieruje swoje kroki do specjalistów. Nie zawsze musi być to od razu komornik! Coraz częściej są to firmy windykacyjne. Swoje działania zaczynają one od próby polubownego dogadania się z dłużnikiem. W tym celu informują dłużnika o przejęciu jego wierzytelności oraz usiłują się dogadać proponując m.in. na rozłożenie długu na raty.

Jeśli dłużnik unika kontaktu bądź kwestionuje istnienie zadłużenia, to sprawa może zostać skierowana do sądu. Po uzyskaniu tytułu wykonawczego windykacja może przekazać sprawę do komornika, który rozpoczyna postępowanie egzekucyjne. Nie warto czekać do tego momentu. Trzeba wziąć odpowiedzialność za swoje długi. Niezależnie od tego, jak bardzo trudne się to wydaje.

 

Jakie uprawnienia ma firma windykacyjna?

Firmy windykacyjne funkcjonują w oparciu o ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Muszą być wpisane do rejestru przedsiębiorstw. Jeśli otrzymają od wierzyciela pełnomocnictwo, mogą odzyskiwać należności w imieniu wierzyciela. Gdy wierzyciel zdecyduje się na cesję wierzytelności, to bezpośrednim wierzycielem staje się firma windykacyjna.
 

Firmy windykacyjne mają prawo do podejmowania zgodnych z prawem działań związanych z odzyskiwaniem pieniędzy. Reguluje to kodeks cywilny (art. 5 k.c.). W związku z tym pracownicy firmy windykacyjnej mogą:

 • podejmować próbę osobistego kontaktu z dłużnikiem,
 • podejmować próbę odwiedzenia dłużnika w miejscu zamieszkania,
 • wysyłać dłużnikowi pisma przypominające o nieuregulowanych należnościach (zawierające w sobie informacje o wysokości długu oraz wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spłacie).
   

Firma windykacyjna nie ma uprawnień komornika. Ponadto nie ma prawa do:

 • uporczywego nękania,
 • nachodzenia dłużnika w miejscu pracy,
 • wchodzenia do mieszkania dłużnika bez jego zgody,
 • zajmowania mienia dłużnika.

Firma windykacyjna może natomiast współpracować z komornikiem, który ma już prawo do zajmowania ruchomości i nieruchomości dłużnika. Wszczęcie egzekucji komorniczej jest ostatecznością. Windykacja zawsze podejmuje próbę dogadania się z dłużnikiem.

 

Formy i częstotliwość kontaktu z dłużnikiem

Firmy windykacyjne mogą kontaktować się z dłużnikiem osobiście, telefonicznie, mailowo oraz listownie. Jeśli dłużnik wyrazi na to zgodę, windykator może się z nim spotkać nawet w swoim miejscu pracy. W pozostałych przypadkach jest to niedopuszczalne. 

Windykatorzy nie mają ustalonego limitu prób kontaktów z dłużnikiem, ale ich działanie nie może być nękaniem klienta. Do takiego działania można zaliczyć telefony kilka razy dziennie czy uporczywy mailing. Według „Zasad dobrych praktyk firm windykacyjnych” windykator może dzwonić do dłużnika tylko w dni powszednie w godzinach 06.00 - 22.00, W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z osobą zadłużoną w czasie wyżej określonym, rozmowy telefoniczne mogą być prowadzone w pozostałe dni tygodnia, jednakże wyłącznie pomiędzy godzinami 8:00 a 20:00. Z kolei wizyty windykatorów terenowych u dłużnika mogą się odbywać w dni powszednie pomiędzy godzinami 07:00 a 21:00. W przypadku braku możliwości nawiązania

kontaktu z osobą zadłużoną w czasie wyżej określonym, wizyty windykatorów mogą być podejmowane w pozostałe dni tygodnia, jednakże wyłącznie pomiędzy godzinami 8:00 a 20:00. Wizyty u osoby zadłużonej należy prowadzić w sposób zapewniający poszanowanie prawa osoby zadłużonej do ochrony prywatności.

 

Kodeks dobrych praktyk windykacyjnych w KRUKu

KRUK wyróżnia się na tle innych firm windykacyjnych podejściem do klienta. Nie tylko stosujemy się do „Zasad dobrych praktyk firm windykacyjnych”, ale też dbamy o komfort psychiczny dłużnika. Wierzymy, że z każdego długu można wyjść, trzeba tylko wziąć odpowiedzialność za swoje decyzje.

Z osobami, które mają problemy w spłacie, kontaktujemy się:

 • listownie,
 • telefonicznie,
 • przez doradców terenowych.

Przykładamy wagę do tego, aby kontakt z naszej strony był motywujący i nieuciążliwy dla klienta. Każdy dłużnik ma u nas możliwość rozłożenia zadłużenia na raty i ponownego rozpisania harmonogramu spłat. Forma dostosowywane jest do możliwości klienta. Jeśli potrzebujesz naszej pomocy, nie musisz nawet wychodzić z domu. Możesz zarejestrować się na platformie i w wygodny sposób regulować płatności online. 

Pamiętaj, że firma windykacyjna nie jest taka straszna jak ją malują! Windykator może, ale nie musi skorzystać ze wszystkich swoich uprawnień. Dlatego nie należy chować głowy w piasek i unikać kontaktów z windykatorem. Lepiej się dogadać, aby pozostać na ścieżce polubownej i uniknąć dodatkowego stresu, formalności, kosztów.

PROPONOWANE ARTYKUŁY
Przewiń do góry