Indeks wypłacalności Polaków i ich postaw wobec zadłużenia

 

Z okazji Dnia bez Długów KRUK S.A. we współpracy z Ogólnopolskim Panelem Badawczym Ariadna przygotował badanie, które prezentuje indeksy finansowe w podziale na:

  • indeks oceny edukacji finansowej Polaków
  • indeks kondycji finansowej Polaków
  • indeks wypłacalności Polaków i ich postaw wobec zadłużenia.

Poniższe wykresy pokazują, jakie jest zdanie, nastroje i postawy społeczne dotyczące powyższych obszarów. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.
Osoby, które są zainteresowane, dodatkowym komentarzem do badania proszone są o przesłanie maila na adres: pr@kruksa.pl

 

 

POBIERZ GRAFIKĘ

Ogólnie większy odsetek Polaków w porównaniu do ubiegłego roku byłby w stanie utrzymać się ze swoich oszczędności ok. 12 miesięcy (wzrost z 7% do 16%), bądź powyżej roku (wzrost z 13% do 16%), gdyby okazało się, że nagle utracili swoje źródło dochodów.

Różnice widać jednak wśród osób zadłużonych. W ciągu ostatniego roku o 4 p.p. wzrósł odsetek osób zadłużonych, które deklarują, że w przypadku utraty źródła dochodu wystarczyłoby im pieniędzy, aby utrzymać się przez ok. 1 tydzień. Warto zauważyć, że jednocześnie zmniejszył się też o 11 p.p. odsetek zadłużonych, którzy byliby w stanie z oszczędności utrzymać się przez ok. 1 miesiąc. Co ciekawe, o 4 p.p. wzrósł odsetek osób z zadłużeniem, które zadeklarowały, że bez żadnego źródła dochodu dałyby radę utrzymać się przez ok. 3 miesiące.

Z kolei widać też wyraźnie, że wśród ankietowanych bez długów w porównaniu do 2022 roku zmniejszył się odsetek osób, które bez dochodów utrzymałyby się przez ok. 1 tydzień lub ok. 1 miesiąc. Za to wzrósł odsetek badanych, którzy z oszczędności byliby w stanie utrzymać się przez ok. 3 miesiące czy ok. 1 rok.

Może to oznaczać, że osoby bez zadłużenia bardziej zracjonalizowały swoje wydatki w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

 

 

POBIERZ GRAFIKĘ

W porównaniu do danych sprzed roku o ponad 100% wzrósł odsetek zadłużonych Polaków, którzy oceniają swoją sytuację finansową jako dobrą (wzrost z 7% do 15%).

Również wśród osób bez zaległych zobowiązań widać poprawę nastrojów dotyczących sytuacji finansowej, bo z 17% do 12% spadł odsetek badanych, którzy swoją sytuację finansową postrzegali jako złą.

Widać wyraźną poprawę oceny finansowej wśród osób, które nie posiadają zaległości płatniczych. O 5 p.p. spadł odsetek osób, które źle oceniły swoją sytuację finansową.

 

 

POBIERZ GRAFIKĘ

W ciągu ostatnich 12 miesięcy zmniejszył się odsetek osób, które oceniły na 7 i 8 w skali od 1 do 10 powagę swojej sytuacji związanej z zadłużeniem. Może to oznaczać, że ci respondenci bardziej optymistycznie podchodzą do spłaty swoich zaległych zobowiązań.


Wyraźnie widać, że w 2023 roku spadł odsetek osób zadłużonych, które mają umowę o pracę. Może to oznaczać, że te osoby zdecydowanie lepiej radzą sobie z regulowaniem swoich zobowiązań finansowych. W tej grupie zaledwie 11% ankietowanych posiada zadłużenie, podczas gdy w 2022 roku było to aż 42%.

Podobny trend obserwujemy w przypadku emerytów i rencistów. W 2022 roku 23% z nich deklarowało posiadanie zadłużenia, a w 2023 zaledwie 5% reprezentantów z tej grupy.

Dużo gorzej ze spłatą swoich zobowiązań finansowych w odniesieniu do sytuacji sprzed roku radzą sobie osoby zatrudnione na umowę o dzieło i na umowę zlecenie. Podobny trend obserwujemy też wśród uczniów, studentów i osób zajmujących się domem.

 

 

 

POBIERZ GRAFIKĘ

W porównaniu do ubiegłego roku widać nieznaczne zmiany w ocenie odpowiedzialności za posiadane zadłużenia. Nadal 1/3 Polaków uważa, że ich długi powstały wyłącznie z ich winy. Dla 45% społeczeństwa nie jest jednoznaczne, czy to oni są odpowiedzialni za posiadanie długów. Z kolei blisko 1/5 Polaków ocenia, że ich długi nie powstały z ich winy.

Tak jak w ubiegłym roku najwięcej Polaków uważa, że zadłużenie i problemy ze spłatą swoich zobowiązań finansowych mogą się przydarzyć każdemu.

 

 

POBIERZ GRAFIKĘ

W porównaniu do oceny sprzed roku, ponad 1/3 ankietowanych uważa, że popadanie w długi to kwestia przypadku, pecha, niespodziewanej sytuacji życiowej. Z kolei niemal co druga osoba nie jest przekonana, czy faktycznie tak jest. Nieznacznie wzrósł odsetek Polaków (z 14% do 17%), którzy uważają, że długi nie są konsekwencją sytuacji losowych.

Na pierwszy rzut oka widać niewielkie zmiany w porównaniu do 2022 roku, które dotyczą przypisania odpowiedzialności za popadanie w długi. Warto jednak zwrócić uwagę, że o 4 p.p. wzrósł odsetek badanych, którzy osobiście poczuwają się do odpowiedzialności za swoje długi.

Również o 4 p.p. wzrósł odsetek badanych, którzy taką odpowiedzialność przypisują bankom. Dokładnie o tyle samo, czyli 4 p.p. wzrósł też odsetek respondentów, którzy taką odpowiedzialność za swoje długi przypisują firmom windykacyjnym.

 

 

POBIERZ GRAFIKĘ

Długi wciąż dla wielu osób są powodem do wstydu. Nadal ponad 1/3 Polaków uważa, że posiadanie długów to wstydliwa sprawa, a 37% nie potrafi jednoznacznie ocenić, czy faktycznie tak jest. Natomiast niemal 1/3 ocenia, że długów nie należy traktować jako wstydliwej sprawy.

W porównaniu do ubiegłego roku nie zmieniło się zdanie Polaków na temat tego, czy każdy powinien spłacać swoje długi.

Zdecydowana większość, bo aż 82% ankietowanych uważa, że każdy powinien spłacać swoje długi.

 

 

POBIERZ GRAFIKĘ

W porównaniu do ubiegłego roku nieznacznie (bo o 2 p.p.) wzrósł odsetek ankietowanych, którzy uważają, że firmy windykacyjne pełnią ważną rolę w społeczeństwie i gospodarce.

Od ubiegłego roku nieznacznie wzrosło zaufanie Polaków do firm windykacyjnych. O 3 p.p. zmniejszył się odsetek badanych, którzy zadeklarowali brak zaufania do takich podmiotów. Za to wzrósł odsetek osób, które nie mają jednoznacznego zdania w tym zakresie oraz tych, które zdecydowanie darzą firmy windykacyjne zaufaniem.

 

 

POBIERZ PEŁNY RAPORT

Badanie przeprowadzone na zlecenie KRUK S.A. na panelu Ariadna w dniach 22 - 25 września 2023 roku. Próba ogólnopolska losowo-kwotowa N=1052 osób. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

Metoda: CAWI.

Dane porównawcze z 2022 roku pochodzą z Badania przeprowadzonego na zlecenie KRUK S.A. na panelu Ariadna w dniach 2–5 września 2022 roku. Próba ogólnopolska losowo-kwotowa N=1084 osób od 18 lat wzwyż. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda: CAWI

Przewiń do góry