Indeks kondycji finansowej Polaków

 

Z okazji Dnia bez Długów KRUK S.A. we współpracy z Ogólnopolskim Panelem Badawczym Ariadna przygotował badanie, które prezentuje indeksy finansowe w podziale na:

  • indeks oceny edukacji finansowej Polaków
  • indeks kondycji finansowej Polaków
  • indeks wypłacalności Polaków i ich postaw wobec zadłużenia.

Poniższe wykresy pokazują, jakie jest zdanie, nastroje i postawy społeczne dotyczące powyższych obszarów. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.
Osoby, które są zainteresowane, dodatkowym komentarzem do badania proszone są o przesłanie maila na adres: pr@kruksa.pl

 


 

POBIERZ GRAFIKĘ

W porównaniu do ubiegłego roku obserwujemy zdecydowany wzrost pozytywnej oceny swojej sytuacji finansowej wśród Polaków (wzrost o 5 p.p.). Jednocześnie obserwujemy spadek odsetka respondentów, którzy ocenili swoją sytuację finansową jako złą (spadek o 6 p.p.).

Widać też, że w porównaniu do danych z 2022 roku, wyraźnie wzrósł odsetek Polaków, którzy ocenili, że żyje im się dobrze, a pieniędzy wystarcza im na wiele bez zbędnego oszczędzania (wzrost z 19% do 24%). Co ciekawe, o tyle samo punktów procentowych spadł odsetek osób, które zadeklarowały, że żyją skromnie i co dzień muszą bardzo oszczędnie gospodarować pieniędzmi (spadek z 25%. do 19%).

 

 

POBIERZ GRAFIKĘ

W ciągu ostatniego roku spadł odsetek osób, które oceniły, że ich sytuacja sprzed roku była lepsza niż obecnie (spadek o 7 p.p.). Natomiast o 2 p.p. wzrosła liczba ankietowanych, którzy ocenili, że ich sytuacja finansowa była gorsza od tej sprzed 12 miesięcy. W dalszym ciągu największy odsetek Polaków uważa, że ich sytuacja finansowa jest na podobnym poziomie, co przed rokiem.

Wyraźnie zmniejszył się odsetek Polaków, którzy pesymistycznie oceniają swoją sytuację finansową na najbliższe miesiące. Pogorszenia swojej sytuacji spodziewa się 29% ankietowanych, podczas gdy w 2022 roku było to aż 46% respondentów. Dodatkowo o 7 p.p. wzrósł odsetek respondentów, którzy uważają, że ich sytuacja finansowa poprawi się. Wzrosła też liczba Polaków, którzy uważają, że ich sytuacja finansowa nie ulegnie zmianie (z 40% do 49%).

 

 

POBIERZ PEŁNY RAPORT

Badanie przeprowadzone na zlecenie KRUK S.A. na panelu Ariadna w dniach 22 - 25 września 2023 roku. Próba ogólnopolska losowo-kwotowa N=1052 osób. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

Metoda: CAWI.

Dane porównawcze z 2022 roku pochodzą z Badania przeprowadzonego na zlecenie KRUK S.A. na panelu Ariadna w dniach 2–5 września 2022 roku. Próba ogólnopolska losowo-kwotowa N=1084 osób od 18 lat wzwyż. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda: CAWI

Przewiń do góry