09/02/2024

Monit - co to takiego i co robić, gdy go otrzymasz

Monit - co to takiego i co robić, gdy go otrzymasz

Osoby, które posiadają opóźnienia w spłacie zobowiązań, mogą spodziewać się upomnienia ze strony wierzyciela. Jakie warto podjąć działania, kiedy otrzyma się monit? Co to za rodzaj upomnienia i jaką formę może mieć? Dlaczego nie warto bagatelizować wezwań do spłaty zadłużenia?

 

Monit – przypomnienie o długu

Osoba, która zalega z płatnościami m.in. rat kredytu, pożyczki czy zakupów ratalnych, prędzej czy później otrzyma przypomnienie o posiadanym zobowiązaniu. Być może część zadłużonych nie zdaje sobie z tego sprawy, ale takie upomnienia kosztują ich nie tylko stres spowodowany samym przypomnieniem, ale też dodatkowe koszty zobowiązania, o których dowiadują się przy jego spłacie. Co to jest monit i jaka jest jego rola?

 

Monit to właśnie wezwanie do zapłaty zaległości i może mieć różnorodną formę. W początkowej fazie zadłużenia wierzyciele z reguły stosują upomnienia telefoniczne, a jego pracownicy dzwonią lub wysyłają SMS-y do osoby zadłużonej. Już na tym etapie warto wziąć takie upomnienia na poważnie i uregulować zaległą płatność, a – jeśli nie jest to możliwe – podjąć próbę rozmowy z wierzycielem nt. przesunięcia terminu spłaty bądź ustalenia nowego harmonogramu płatności. Upomnienia telefoniczne czy nawet mailowe warto potraktować jako szansę na spłatę zaległości bez konieczności wkraczania na drogę windykacyjną czy nawet komorniczą, kiedy w skrzynce na listy pojawi się przedsądowe wezwanie do zapłaty.

 

kobieta sprawdza SMS z przypomnieniem o płatności

 

Kiedy dług narasta, a zadłużony pozostaje bierny

Jeśli osoba z zaległościami finansowymi będzie bagatelizowała próby kontaktu telefonicznego wierzyciela, z czasem dotrze do niej pocztą pisemny monit. Co to będzie oznaczać? Upomnienie w formie pisma jest często jedną z ostatnich prób polubownego wyegzekwowania należności ze strony wierzyciela. Co ważne, pisemne wezwanie do zapłaty może być także dowodem próby wyegzekwowania należności, jeśli sprawa długu trafi na drogę sądową. Co to monit dla sądu? Zgodnie z art. 187 § 1 ust. 3 Kodeksu postępowania cywilnego pozew powinien zawierać informację czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. Monit jest dowodem na podjęcie takiej próby. To, czy zadłużony skorzysta z szansy, jaką daje mu wierzyciel, zależy wyłącznie od niego.

 

Co ciekawe, upomnienie o posiadanym długu może być impulsem do uregulowania zaległości. Potwierdzają to chociażby statystyki ERIF BIG, które wskazują, że uwidocznienie zadłużeń chociażby podczas procesu weryfikacyjnego zdolności kredytowej motywują zadłużonych do uporania się z posiadanymi zaległościami[i], co daje nadzieje, że wysłany monit zadziała podobnie. Wynika to prawdopodobnie również z tego, że monit a przedsądowe wezwanie do zapłaty traktowane są przez część zadłużonych jednakowo, a samo upomnienie o zaległościach w płatnościach może być sygnałem, że to ostatnia chwila na spłacenie zobowiązań.

 

Monit – ile kosztuje zapominalstwo w temacie długów

Jak wcześniej wspomniano, monit przekłada się nie tylko na pamięć zadłużonego o długu, ale też na koszty zobowiązania. Koszty wysłanych wezwań do zapłaty są różne i mogą wahać się od kilku do nawet kilkudziesięciu złotych za sztukę. Cena upomnień zależna jest m.in. od wysokości zadłużenia, warunków zawartej umowy pożyczki czy kredytu, rodzaju wysłanego monitu. Dlatego każdy, kto ma problemy ze spłatą zobowiązania i otrzymał pierwsze przypomnienie o zaległościach, powinien jak najszybciej skontaktować się z wierzycielem, aby nie narażać siebie na kolejne upomnienia – w tym nawet przedsądowe wezwanie do zapłaty, a co za tym idzie dodatkowe koszty.

 

Warto pamiętać, że oprócz kosztów monitu na wysokość zadłużenia wpływają również odsetki za zwłokę w spłacie zobowiązania. Bierność wobec problemów z uregulowaniem należności narazi zadłużoną osobę na jeszcze większe problemy finansowe. Dlatego tak ważne jest podejmowanie próby uzgodnienia warunków spłaty z wierzycielem, jak tylko pojawią się pierwsze problemy z terminowej spłacie. Nie warto czekać na oficjalne wezwania do zapłaty. O wiele lepiej jest podjąć rozmowy z wierzycielem i spróbować ustalić nowy harmonogram spłaty, jeśli dotychczasowy przekracza możliwości finansowe zadłużonego.

 

Kto może wysłać monit?

Zadłużeni mogą zastanawiać się nad tym, kto właściwie może do nich wysłać wezwanie do zapłaty posiadanego długu. Oczywiste jest, że nadawcą monitu może być firma finansowa, która udzieliła zobowiązania (tj. bank, firma pożyczkowa). A co jeśli monit został wysłany przez firmę windykacyjną? To znak, że egzekwowanie długu weszło w kolejną fazę, a zadłużenie danej osoby zostało przekazane firmie specjalizującej się w odzyskiwaniu należności. Informację o przejęciu zadłużenia przez firmę windykacyjną warto potraktować jako ostatnią szansę na uregulowanie zobowiązania bez konieczności wkraczania na drogę sądową. Ta jest możliwa w momencie otrzymania przez zadłużonego i zbagatelizowania przedsądowego wezwania do zapłaty. Żaden wierzyciel nie podaruje pożyczonych pieniędzy, a brak współpracy ze strony osoby zadłużonej w wypracowaniu rozwiązania pozwalającego jej spłacić zobowiązanie, przełoży się jedynie na jeszcze większe koszty zadłużenia, a nawet może się zakończyć egzekucją komorniczą. Dlatego zamiast bagatelizować monit, lepiej wziąć odpowiedzialność za swoje długi.

 

 


[i] ERIF BIG, Pozbywamy się zadłużeń - https://erif.pl/dla-prasy/pozbywamy-sie-zadluzen/

PROPONOWANE ARTYKUŁY
Przewiń do góry