09/12/2022

Czym jest uznanie długu

Czym jest uznanie długu

Czym jest uznanie długu? Okazuje się, że nie każdy zadłużony zdaje sobie sprawę z tego, czym jest i jakie ma skutki prawne. Prezentujemy sytuacje, w których następuje uznanie roszczenia i mówimy o jego następstwach.

 

Czym jest uznanie długu

 

Uznanie długu to deklaracja wyrażona przez dłużnika, że zdaje sobie on sprawę z posiadanego długu względem wierzyciela. Wyróżniamy dwa rodzaje uznania długu - właściwe i niewłaściwe. Osoby zadłużone nie zawsze zdają sobie sprawę z faktu, że wyrazili takie uznanie. Warto więc wiedzieć, w jakich sytuacjach ono następuje oraz jakie niesie za sobą konsekwencje.

 

Zacznijmy od właściwego uznania długu. W tym przypadku zadłużony ma pełną świadomość, że przyznaje się do tego, iż ma dług. Fakt ten może potwierdzić na piśmie, w którym wskazuje wysokość roszczenia, jak również termin jego umownej spłaty -  w ten sposób wprost oświadcza, że posiada dług.

 

Dłużnik może jednak potwierdzić posiadanie długu nie wprost. Wówczas mówimy o niewłaściwym uznaniu długu. Jeśli taka osoba zwróci się do wierzyciela z prośbą o umorzenie odsetek bądź rozłożenie długu na raty, wówczas pośrednio przyznaje się do posiadania zadłużenia. Tak naprawdę wystarczy, że w rozmowie telefonicznej padnie propozycja rozłożenia płatności na raty, bądź też na konto wierzyciela wpłynie wpłata w dowolnej kwocie, wówczas mamy do czynienia z niewłaściwym uznaniem długu.

 

Co daje wierzycielowi uznanie roszczenia

 

Uznanie długu to dla wierzyciela informacja, że istnieje szansa na odzyskanie należności. Najlepiej jeśli dłużnik decyduje się na pisemne uznanie długu i wprost wyraża chęć spłaty należności. Również dobrym znakiem może być pośrednie uznanie długu, gdzie np. dłużnik wychodzi z propozycją rozłożenia płatności na raty. Jest to ważny sygnał dla wierzyciela, że może dojść do polubownego rozwiązania całej sprawy.

 

Uznanie długu a przedawnienie

 

Należy pamiętać, że nawet jeśli forma uznania roszczenia nie jest w polskim prawie ściśle określona, to sam fakt jego wystąpienia może mieć konsekwencje, których już nie można cofnąć. Najważniejszy w tym wszystkim jest fakt, że uznanie długu, czy to właściwe czy niewłaściwe, skutkuje przerwaniem biegu terminu przedawnienia. Co ciekawe, fakt uznania długu można wykorzystywać wielokrotnie w procesie ubiegania się o zwrot należności. Skutkuje to tym, że zadłużony otrzymuje pismo przypominające o konieczności spłaty długu w wyznaczonym terminie, a okres przedawnienia jest liczony od początku.

 

A co z długami przedawnionymi? Warto wiedzieć, że uznanie długu może zostać odczytane nawet jako zrzeczenie się przedawnienia.

 

Pisemne uznanie długu - gdzie znaleźć wzór

 

O ile mamy do czynienia z różnorodnymi formami uznania długu, o tyle nie wszystkie stanowią równie silny materiał dowodowy. Jeśli jednak wierzyciel osiągnie porozumienie z zadłużoną osobą i dojdzie do właściwego uznania roszczenia, wówczas warto zachować pisemne oświadczenie. To, jak obszerny będzie dokument, zależy od obu stron. Przeważnie oświadczenie mieści się na jednej stronie.

 

W Internecie możemy znaleźć niejeden wzór pisemnego uznania długu. W większości z nich znajdziemy podobny zestaw informacji do umieszczenia w formularzu oświadczenia. Będą to przede wszystkim dane zadłużonego oraz wierzyciela, wzmianka o wysokości zadłużenia, jak również terminie jego płatności, dokumenty potwierdzające powstanie zadłużenia (np. umowa lub faktura), a także oświadczenie osoby zadłużonej o uznaniu długu. Jest dobrze widziane, by zadłużony w swoim oświadczeniu wyraził również chęć spłacenia całego zadłużenia w uzgodnionej z wierzycielem formie.

PROPONOWANE ARTYKUŁY
14/08/2023
Weksel - co to za dokument
Czy dziś stosuje się jeszcze weksle? Okazuje się, że tak! Ich forma jest ściśle określona w prawie, a brak wymaganych...
Przewiń do góry