Zadłużenie komornicze - co musisz wiedzieć o długu u komornika?

Zadłużenie komornicze - co musisz wiedzieć o długu u komornika?

Kiedy twoi wierzyciele wykorzystają możliwości polubowne i uzyskają w sądzie tytuł wykonawczy, to mogą przekazać sprawę do komornika. Na czym polega postępowanie komornicze? Dowiedz się, jak możesz sprawdzić, czy masz komornika.

 

Kiedy pojawia się postępowanie komornicze?

Postępowanie komornicze ma miejsce wtedy, gdy zadłużony i wierzyciel nie są w stanie dojść do porozumienia. Warunkiem wszczęcia takiego postępowania jest uzyskanie przez wierzyciela w sądzie tytułu wykonawczego. To oznacza, że wierzyciel musi najpierw udowodnić przed sądem, że nie otrzymał od danej osoby lub firmy należnych mu środków (np. za wykonanie usługi czy zwrotu pożyczki). Oczywiście nie każdy dług musi się wiązać z postępowaniem komorniczym.

To ostatni krok w odzyskiwaniu należności. Dochodzi do niego wtedy, gdy zawiodą wcześniej podejmowane próby polubownego rozwiązania sprawy takie, jak próba kontaktu czy wezwanie do zapłaty (i gdy zostaną spełnione opisane powyżej warunki prawne). Zadłużenie komornicze jest więc konsekwencją niespłacania długów. W większości przypadków wierzyciele będą skłonni porozumieć się z osobą lub firmą zadłużoną i ustalić nowe warunki spłaty w taki sposób, aby były one możliwe do spełnienia. Ponadto sam zadłużony może rozłożyć dług na raty bez wychodzenia z domu.

 

Jak sprawdzić swoje zadłużenie u komornika?

Jak sprawdzić, czy mam komornika? Taką informację możesz uzyskać:

  • Listownie - ponieważ obowiązkiem komornika jest pisemne poinformowanie cię o wszczęciu egzekucji. W liście musi zostać określona wysokość i rodzaj długu, dane wierzyciela oraz kontakt do urzędnika, który zajmuje się twoją sprawą.
  • Bezpośrednio od wierzyciela.
  • Sprawdzając rejestry dłużników: BIK, KRD, ERIF BIG i/lub inne. Możesz z nich pobrać raz na 6 miesięcy bezpłatny raport, w którym znajdzie się m.in. informacja o kwocie twojego zadłużenia oraz dodatkowe dane.
  • Składając wniosek o wskazanie stanu zadłużenia do komornika. Należy wysłać go listem poleconym wraz z potwierdzeniem odbioru.

Jeśli nie przypominasz sobie żadnych niespłaconych zobowiązań, a komornik zajął twoje konto, jak najszybciej skontaktuj się z bankiem prowadzącym rachunek, aby wyjaśnić sprawę.

 

Co robi komornik, gdy nie ma z czego ściągnąć długu?

Jeśli nie zarabiasz, ale oficjalnie posiadasz wartościowe ruchomości (np. samochód) lub nieruchomości, to komornik ma prawo je zająć. Aby to zrobić, najpierw poinformuje cię o wszczęciu postępowania oraz o planowanej wizycie w twoim domu. Podczas takiej wizyty oceni, które rzeczy nadają się do sprzedaży i jednocześnie nie służą do zaspokajania potrzeb życia codziennego. Zajęte przedmioty oraz nieruchomości trafią później na licytację komorniczą.

Część zadłużonych próbuje ukrywać swój majątek przed komornikiem. Starają się przepisać wartościowe rzeczy na inne osoby lub je sprzedać i zataić zysk. Warto pamiętać, że takie postępowanie jest karalne. Nie należy uchylać się od odpowiedzialności - tym bardziej, że istnieje możliwość rozłożenia długu u komornika na raty.

Może się jednak okazać, że osoba zadłużona naprawdę nie posiada żadnego majątku, czyli:

  • nie ma żadnych dochodów, z których można zgodnie z prawem ściągnąć należność,
  • nie ma żadnych ruchomości, które można zająć,
  • nie ma żadnej nieruchomości.

W tej sytuacji komornik może stwierdzić bezskuteczność egzekucji. W konsekwencji dojdzie do umorzenia lub zawieszenia postępowania komorniczego. Jednak dług nadal będzie istnieć. Zniknie dopiero wtedy, gdy zostanie w całości spłacony lub gdy się przedawni. Przedawnienie następuje dopiero po 6 latach, a każdy kontakt ze strony wierzyciela (np. złożenie wniosku do komornika o ponowne wszczęcie postępowania) przerywa jego bieg. W związku z tym jest on potem liczony od nowa.

 

Pamiętaj - zarówno wierzyciel, jak i osoba lub firma zadłużona mają swoje prawa

Komornik może wejść do każdej nieruchomości, w której mieszka osoba zadłużona (także do mieszkania wynajmowanego) oraz zająć należące do niej przedmioty, a także posiadane przez nią nieruchomości. Ma prawo zająć środki znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych oraz zwykłych kontach w określonej wysokości. Wysokość ta jest określona przez prawo i zależy od tego, jaki rodzaj dochodu posiadasz. W przypadku umowy o pracę komornik może zająć do 50% wynagrodzenia, ale musi przy tym zostawić wartość minimalnego wynagrodzenia, jaka obowiązuje w danym roku.

Urzędnik nie może ściągać należności ze środków pochodzących z alimentów, świadczeń rodzinnych czy zasiłków. Nie ma prawa do zajmowania ruchomości, które są niezbędne do normalnego funkcjonowania bądź są narzędziem pracy osoby zadłużonej. Ponadto może zająć tylko to, co należy do osoby zadłużonej - przedmioty należące do osób trzecich (np. członków rodziny) powinny być nietykalne. Podczas prowadzenia działań egzekucyjnych komornik musi poinformować osobę, której one dotyczą, jakie są jej prawa i obowiązki.

Kiedy komornik przychodzi do domu? W jakich godzinach można się go spodziewać? Czas takich wizyt jest określony przez ustawę. Egzekucja z ruchomości i nieruchomości może być prowadzona w dni robocze oraz w soboty w godzinach od 7.00 do 21.00. Jeśli urzędnik chce przeprowadzić czynności w innym czasie, musi uzyskać pisemne zezwolenie prezesa sądu rejonowego. W przypadku przekroczenia uprawnień można złożyć skargę na czynności komornika do sądu rejonowego. Należy pamiętać o tym, że komornik może wykonywać czynności nawet pod nieobecność dłużnika. Komornik ma wówczas obowiązek ustanowić świadków czynności. Muszą to być osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnej.

Przewiń do góry