Zakup wierzytelności, obok obsługi wierzytelności na zlecenie, to drugi główny obszar aktywności Grupy KRUK. Swoją pozycję w tym zakresie Grupa konsekwentnie buduje już od kilkunastu lat - najpierw na rynku polskim, następnie rumuńskim, czeskim, słowackim, a od 2015r. również niemieckim, włoskim i hiszpańskim.

Zdobyte doświadczenie, wiedza, dostęp do finansowania, dysponowanie odpowiednimi strukturami transakcyjnymi, pozwalają nam oferować naszym Partnerom profesjonalną współpracę i możliwość sfinalizowania sprzedaży każdego rodzaju aktywów (portfeli detalicznych, zabezpieczonych w tym wierzytelności hipotecznych oraz korporacyjnych, MŚP).

Przewiń do góry