22/06/2021

Zadłużenie w polskich regionach po roku od ogłoszenia pandemii

Zadłużenie w polskich regionach po roku od ogłoszenia pandemii

Do najbardziej zadłużonych regionów w Polsce należy województwo śląskie, gdzie łączna wartość zadłużenia jego mieszkańców na koniec I kwartału 2021 roku wyniosła niemal 3 mld 345 mln zł. Na drugim miejscu jest województwo mazowieckie z łączną kwotą zadłużenia jego mieszkańców w wysokości prawie 2 mld 928 mln zł. Kolejne miejsca zajmuje Dolny Śląsk - tam całościowa wartość zadłużenia mieszkańców regionu wyniosła ponad 2 mld 202 mln zł  - oraz województwo wielkopolskie z łączną kwotą zadłużenia mieszkańców wynoszącą ponad 2 mld 138 mln zł. Tak wynika z danych KRUK S.A. na koniec I kwartału 2021 roku.*

Z kolei najniższe łączne zadłużenie mają mieszkańcy z województwa podlaskiego (ponad 415 mln zł), świętokrzyskiego (niemal 477 mln zł) i opolskiego (ponad 484 mln zł).

- Warto zwrócić uwagę, że w zależności od tego, jakie zmienne weźmiemy pod uwagę, możemy określić, w którym regionie jest najwyższa łączna kwota zadłużenia, w którym z nich mamy najwięcej zadłużonych osób lub najwyższy procent mieszkańców zmagających się z zadłużeniem. Możemy również zaobserwować, w którym regionie w ciągu ostatnich kwartałów odnotowano największy procentowy wzrost liczby osób zadłużonych  – komentuje Agnieszka Salach, rzecznik KRUK S.A.

Analiza, prezentująca procentową liczbę zadłużonych mieszkańców danego województwa, wskazuje wyraźnie, że na koniec I kwartału 2021 roku ranking otwierał Dolny Śląsk. Było tam aż 11,77% mieszkańców zmagających się z długami. Kolejne miejsca zajęły: województwo kujawsko-pomorskie (11,34% zadłużonych mieszkańców), województwo lubuskie (11,27%) i województwo zachodniopomorskie (11,16%). Województwo śląskie zajęło dopiero piąte miejsce z 10,9% zadłużonych mieszkańców. Do najbardziej rzetelnych finansowo regionów należy województwo podkarpackie, gdzie zaledwie 3,87% mieszkańców tego regionu stanowią osoby zmagające się z długami, podlaskie (tylko 5,41% mieszkańców) i małopolskie (z zadłużeniem zmaga się tam jedynie 5,70% mieszkańców). 

Porównując I kwartał 2021 roku do analogicznego okresu ubiegłego roku – czyli do czasu jeszcze sprzed ogłoszenia pandemii - to największy przyrost liczby osób zadłużonych można odnotować w województwie pomorskim i mazowieckim (po 0,2%). Kolejne miejsca zajmuje województwo lubelskie (0,19%) oraz wielkopolskie (0,18%). Najmniej zadłużonych przybyło w województwie łódzkim (0,02%) i opolskim (0,06%).

- Ogólnie można powiedzieć, że zadłużenie rośnie. Nasze dane wskazują, że niemal w każdym z regionów zaczyna przybywać osób, które mają zaległości w regularnym opłacaniu swoich zobowiązań finansowych. Jest takie prawdopodobieństwo, że z uwagi na pandemię i wstrzymanie działalności niektórych branż, część osób zetknęła się po raz pierwszy z zadłużeniem. Rekordzista, który jest w naszej bazie, na koniec I kwartału tego roku miał do spłaty niemal 7,5 mln zł. Jest to mieszkaniec województwa mazowieckiego – komentuje Agnieszka Salach z KRUK S.A.    

Zadłużenie w poszczególnych regionach

Poniżej znajdują się dane z poszczególnych regionów. Przedstawiają one łączną kwotę zadłużenia mieszkańców danego województwa na koniec I kwartału 2021 r., a także kwotę zadłużenia przypadającą na jednego mieszkańca danego regionu. Dane uwzględniają także najwyższą, łączną kwotę zadłużenia .*

Dolnośląskie: łączna kwota zadłużenia mieszkańców na koniec I kwartału 2021 r.: ponad 2 mld 220 mln zł. Kwota zadłużenia przypadająca na jednego mieszkańca: 759 zł. Rekordzista z tego województwa ma do spłaty niemal 3 mln 42 tys. zł.

Kujawsko-pomorskie: łączna kwota zadłużenia mieszkańców na koniec I kwartału 2021 r.: niemal 1 mld 479 mln zł. Kwota zadłużenia przypadająca na jednego mieszkańca: 713 zł. Rekordzista z tego województwa ma do spłaty prawie 4 mln 641 tys. zł.

Lubelskie: łączna kwota zadłużenia mieszkańców na koniec I kwartału 2021 r.: niemal 819 mln zł. Kwota przypadająca na jednego mieszkańca: 388 zł. Rekordzista z tego województwa ma do spłaty  ponad 995 tys. zł.

Lubuskie:  łączna kwota zadłużenia mieszkańców na koniec I kwartału 2021 r.: niemal 718 mln zł. Kwota zadłużenia przypadająca na jednego mieszkańca: 709 zł. Rekordzista z tego województwa ma do spłaty ponad 1 mln 326 tys. zł.

Łódzkie: łączna kwota zadłużenia mieszkańców na koniec I kwartału 2021 r.: ponad 1 mld 481 mln zł. Kwota zadłużenia przypadająca na jednego mieszkańca: 603 zł. Rekordzista z tego województwa ma do spłaty niemal 1 mln 31 tys. zł.  

Małopolskie: łączna kwota zadłużenia mieszkańców na koniec I kwartału 2021 r.: ponad 1 mld 409 mln zł. Kwota zadłużenia przypadająca na jednego mieszkańca: 413 zł. Rekordzista z tego województwa ma do spłaty prawie 2 mln 256 tys. zł.  

Mazowieckie: łączna kwota zadłużenia mieszkańców na koniec I kwartału 2021 r.: niemal 2 mld 928 mln zł. Kwota zadłużenia przypadająca na jednego mieszkańca: 540 zł. Rekordzista z tego województwa ma do spłaty ponad 7 mln 475 tys. zł.

Opolskie: łączna kwota zadłużenia mieszkańców na koniec I kwartału 2021 r.: ponad 484 mln zł. Kwota zadłużenia przypadająca na jednego mieszkańca: 493 zł. Rekordzista z tego województwa ma do spłaty ponad 935 tys. zł 

Podkarpackie: łączna kwota zadłużenia mieszkańców na koniec I kwartału 2021 r.: ponad 524 mln zł. Kwota zadłużenia przypadająca na jednego mieszkańca: 246 zł. Rekordzista z tego województwa ma do spłaty ponad 1 mln 417 tys. zł.  
 
Podlaskie: łączna kwota zadłużenia mieszkańców na koniec I kwartału 2021 r.: ponad 415 mln zł. Kwota zadłużenia przypadająca na jednego mieszkańca: 352 zł.  Rekordzista z tego województwa ma do spłaty ponad 2 mln 138 tys. zł

Pomorskie
: łączna kwota zadłużenia mieszkańców na koniec I kwartału 2021 r.: niemal 1 mld 596 mln zł. Kwota zadłużenia przypadająca na jednego mieszkańca: 681 zł. Rekordzista z tego województwa ma do spłaty ponad 2 mln 223 tys. zł. 

Śląskie: łączna kwota zadłużenia mieszkańców na koniec I kwartału 2021 r.: niemal 3 mld 345 mln zł. Kwota zadłużenia przypadająca na jednego mieszkańca: 740 zł. Rekordzista z tego województwa ma do spłaty prawie 2 mln 255 tys. zł.  

Świętokrzyskie: łączna kwota zadłużenia mieszkańców na koniec I kwartału 2021 r.: niemal 477 mln zł. Kwota zadłużenia przypadająca na jednego mieszkańca: 386 zł. Rekordzista z tego województwa ma do spłaty ponad 3 mln 903 tys. zł. 

Warmińsko-mazurskie: łączna kwota zadłużenia mieszkańców na koniec I kwartału 2021 r.: niemal 815 mln zł. Kwota zadłużenia przypadająca na jednego mieszkańca: 573 zł.  Rekordzista z tego województwa ma do spłaty ponad 2 mln 737 tys. zł.  

Wielkopolskie: łączna kwota zadłużenia mieszkańców na koniec I kwartału 2021 r.: ponad 2 mld 138 mln zł. Kwota zadłużenia przypadająca na jednego mieszkańca: 611 zł. Rekordzista z tego województwa ma do spłaty ponad 3 mln 778 tys. zł.   

Zachodniopomorskie: łączna kwota zadłużenia mieszkańców na koniec I kwartału 2021 r.: ponad 1 mld 199 mln zł. Kwota zadłużenia przypadająca na jednego mieszkańca: 707 zł. Rekordzista z tego województwa ma do spłaty ponad 3 mln 463 tys. zł.  
 

*Dane obsługiwanych przez KRUK S.A. zadłużeń bez spraw dotyczących długów hipotecznych. Liczba mieszkańców była przeliczana w oparciu o dane statystyczne z GUS na koniec I kwartału 2021 r.

Przewiń do góry