06/03/2020

W Dzień Kobiet o równości płci na rynku pracy

W Dzień Kobiet o równości płci na rynku pracy

Problem równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy i w społeczeństwie coraz częściej pojawia się w debatach biznesowych i publicznych. Kwestie równych szans dotyczą obu płci, jednak w większym stopniu odnoszą się do kobiet, które nadal są w mniejszości, jeśli chodzi o ich udział we władzach firm. Różnice te są widoczne także widoczne w samych opiniach pań i panów na temat wynagrodzeń, awansów czy zajmowanych stanowisk. Jak równość szans postrzegają kobiety, a jak mężczyźni?  

Ze stwierdzeniem, że kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni, zgadza się 69% pań i tylko 41% panów. Tak wynika z badania „Równość płci w miejscu pracy i życiu społecznym”* przeprowadzonego przez Grupę KRUK na panelu Ariadna w grudniu 2019 roku. Co ciekawe, z takim poglądem zgadza się aż 71% osób w wieku powyżej 55. roku życia, a osoby w wieku 18-24 lata stanowią najmniej liczną grupę, która twierdząco odpowiedziała na to stwierdzenie.

- Dane te można zinterpretować na dwa różne sposoby. Temat równouprawnienia coraz mocniej wybrzmiewa dopiero od kilku lat. Dlatego osoby powyżej  55. roku życia mogły nawet nie spotkać się w swojej karierze z równościowym podejściem. Z kolei młodsze pokolenia dostrzegają już zachodzące zmiany – komentuje Agnieszka Salach z Grupy KRUK. – Może być też inne wyjaśnienie takiej sytuacji. Różnice te mogą również wynikać ze zmian kompetencyjnych na rynku pracy. Zdarza się wówczas, że osoby powyżej 55 roku życia ogólnie zarabiają mniej ze względu na to, że nie posiadają nowych kompetencji, jakie są wymagane na zmieniającym się rynku pracy – dodaje.  

Aż 27% pań uważa, że w pracy kobiety muszą bardziej niż mężczyźni udowadniać swoje racje i kompetencje. Z kolei ze stwierdzeniem tym zgodziło się tylko 12% panów, którzy wzięli udział w badaniu. Kobiety i mężczyźni podobnie natomiast odpowiadają na pytania związane z awansami i podwyżkami – wszyscy respondenci odpowiadali podobnie – ponad 60% uważa (61% mężczyzn i kobiet), że płeć nie ma tu znaczenia. Jak pokazuje badanie KRUK S.A. 34% kobiet i 43% mężczyzn uważa, że kobiety osiągają w dzisiejszych czasach takie same sukcesy w biznesie jak mężczyźni.

Różne badania społeczne dowodzą jednak, że kobiety wciąż są w mniejszości, jeśli chodzi o zasiadanie w zarządach dużych firm (tylko 13% z nich w Polsce jest członkiniami zarządów**). Z badania „Równość płci w miejscu pracy i życiu społecznym” wynika, że 30% kobiet uważa, że udział kobiet w życiu publicznym, w tym na wysokich stanowiskach, powinien być większy. Tak uważa tylko co piąty mężczyzna.

- Wiele zależy od kultury organizacyjnej w danej firmie. U nas – jak potwierdzają ostatnie badania – pracownicy cenią sobie najbardziej partnerstwo, współpracę i wolność wyrażania emocji. Firma preferuje zespołowość, troskę o innych i wzajemny szacunek, czyli wartości, które częściej są przypisywane kobietom – komentuje Agnieszka Salach z Grupy KRUK. – Warto też dodać, że nasze firma znajduje się wciąż w niewielkim gronie przedsiębiorstw w Polsce, ale i na świecie, w których 60% kierowniczych stanowisk zajmują kobiety, a w samym zarządzie zasiadają trzy panie i dwóch panów - dodaje A. Salach

Z okazji Dnia Kobiet KRUK S.A. będzie uczestniczyć 6 marca br. w wydarzeniu „Ring the Bell for Gender Equality”, który organizuje Global Compact Network Poland i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Wydarzenie to ma zwrócić uwagę biznesu, ale i społeczeństwa na wciąż istniejący na rynku pracy problem równości kobiet i mężczyzn.  

* Badanie “Równość płci w miejscu pracy” przeprowadzone na panelu Ariadna na zlecenie Grupy KRUK na ogólnej próbie Polaków N=1044 osób 18+ w dniach 20-24.12.2019 r. metodą CAWI.

** Wg raportu Deloitte „Women in the Boardroom: A Global Perspective” z 2019 roku.

Przewiń do góry