20/01/2022

Średnie zadłużenie seniorów wzrosło o 6%

Średnie zadłużenie seniorów wzrosło o 6%

Czy waloryzacja emerytur w marcu 2022 pomoże niektórym seniorom w spłacie zaległości?

Jak co roku 21 i 22 stycznia swoje święto będą obchodzić babcie i dziadkowie. To okazja, aby sprawdzić, jak seniorzy radzą sobie z finansami i terminowym opłacaniem swoich zobowiązań. Czy zapowiadana na marzec 2022 roku waloryzacja emerytur poprawi ich sytuację finansową?

Z danych KRUK S.A. wynika, że na koniec III kwartału 2021 roku ponad 0,5 mln seniorów zmagało się z zadłużeniem (niemal 575 tys. osób). Liczba ta wzrosła o około 13% w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku. Z danych ZUS* z marca 2021 roku wynika, że emerytury pobierało wówczas blisko 6 mln seniorów. A zatem, biorąc pod uwagę te dane, niemal co dziesiąty emeryt zmagał się z zaległymi płatnościami.

Wzrosła też łączna kwota zadłużenia seniorów. Na koniec III kwartału 2021 roku mieli oni do spłaty zaległe należności o łącznej wartości 4 mld 67 mln zł. W porównaniu do III kwartału 2020 roku kwota ta wzrosła o około 18%. Automatycznie zwiększyło się również średnie zadłużenie seniorów, które na koniec III kwartału 2021 roku wyniosło 7073 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku wzrosło ono o 413 zł, czyli o 6%. Poziom wzrostu średniego zadłużenia seniorów jest zbliżony do wskaźnika inflacji konsumenckiej, który za cały 2021 rok wyniósł 5,1% (dane GUS).

- Dynamiczny wzrost cen z pewnością nie ułatwia planowania domowego budżetu, a jak wiadomo, w spłacie zadłużenia bardzo ważne jest dokładne przyjrzenie się swoim przychodom i wydatkom, by móc je kontrolować. To ułatwia chociażby ustalenie wysokości raty, jaką możemy regularnie spłacać, aby wyjść z długów – komentuje Agnieszka Salach, rzeczniczka prasowa KRUK S.A. – Jeśli po zaplanowanej na marzec waloryzacji emerytur seniorzy mieliby więcej pieniędzy w portfelu, to tym, którzy mają zaległe płatności do spłaty, na pewno ułatwiłaby ona wyjście z zadłużenia – oczywiście zakładając, że poziom waloryzacji będzie przewyższał poziom inflacji – dodaje Agnieszka Salach.       

Z jakimi opłatami najczęściej zalegają seniorzy

Z danych KRUK S.A. wynika, że najczęstszym powodem zadłużenia seniorów są niezapłacone raty kredytów bankowych. Stanowią one ponad 55% obsługiwanych przez KRUKa spraw należących do osób powyżej 65. roku życia. Emeryci mają też długi wynikające z zaległych opłat za raty pożyczek zaciągniętych w firmach pożyczkowych (stanowią one niemal 15% spraw). Podobna liczba spraw dotyczy zaległości w opłatach za telefon (14%). A co dziesiąta sprawa dotyczy nieuregulowanych w terminie rachunków za telewizję.

* Źródło: Struktura wysokości świadczeń wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2021 roku. https://www.zus.pl/documents/10182/39637/Struktura+wysoko%C5%9Bci+%C5%9Bwiadcze%C5%84+wyp%C5%82acanych+przez+ZUS+po+waloryzacji+w+marcu+2021+r.pdf/cf2fc3ec-08bf-7efe-480d-b023e2930838

Przewiń do góry