18/11/2016

Ruszył licealny projekt "Żyj finansowo!"

Ruszył licealny projekt

16 listopada w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie-Skłodowskiej w Pile Grupa KRUK oraz Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej zainaugurowały projekt „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”. W ramach tej inicjatywy uczniowie szkół na terenie całej Polski będą mogli wziąć udział w lekcjach dotyczących wiedzy finansowej. Akcja jest częścią „Ogólnopolskiego Dnia bez Długów” - święta zainicjowanego przez Grupę KRUK w 2009 r.

Pilskie liceum jest jedną z 22 polskich szkół, które biorą udział w tegorocznej edycji projektu „Żyj finansowo! Czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”. W każdej z nich zaplanowano 18 godzin lekcyjnych poświęconych zagadnieniom z zakresu edukacji finansowej. W trakcie zajęć uczniowie dowiedzą się, jak właściwie planować domowy budżet. Zostaną im także przedstawione zagrożenia i konsekwencje wynikające z nieprzemyślanego wydawania pieniędzy czy zadłużania się. Poznają najczęstsze błędy popełniane przez osoby zadłużone oraz drogę do wyjścia z kłopotów finansowych. Lekcje będą prowadzone przez doświadczonych pedagogów liceum, którzy odbyli specjalistyczne szkolenie zorganizowane przez SKEF m.in. we współpracy z Grupą KRUK.

Finansowe zwyczaje licelistów

Jak pokazało badanie przeprowadzone przez Grupę KRUK wśród uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im Marii Curie-Skłodowskiej w Pile, aż 70 proc. licealistów nigdy nie opracowywało planu wydawania własnych pieniędzy.

Jednocześnie okazuje się, że uczniowie chętnie chcą poszerzać swoją wiedzę z zakresu edukacji ekonomicznej. Jako najkorzystniejszą formę zajęć poświęconych zarządzaniu finansami osobistymi, licealiści wybraliby dodatkową godzinę lekcyjną w ramach realizowanej podstawy programowej (48 proc.). Ponad 1/4 uczniów, bo 26 proc., preferowałaby z kolei szkolenia lub warsztaty prowadzone przez zewnętrznych ekspertów. Blisko co piąty uczeń (18 proc.) wiedzę nt. zarządzania finansami osobistymi chciałby pozyskać na zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych w ramach szkolnych kół zainteresowań.

Nasz projekt jest istotnym elementem w przygotowaniu młodych ludzi do samodzielnego podejmowania osobistych decyzji finansowych. Powinny one być poprzedzone procesem planowania, analizy oraz umiejętnością krytycznego myślenia, a w efekcie dokonaniem najlepszego, świadomego wyboru. Wiedza z zakresu finansów w połączeniu z takimi właśnie kompetencjami przyczynia się do budowania poczucia bezpieczeństwa finansowego i odpowiedzialności za podejmowane decyzje, a tym samym znacząco obniża ryzyko wykluczenia finansowego i społecznego. Taka była geneza powstania projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” – wyjaśnia Ewa Kruk ze Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej.

Edukacja finansowa jest bardzo istotna

Warto również dodać, że wartości, jakie niesie za sobą edukacja finansowa, są istotne dla całego społeczeństwa, bowiem chronią nas przed nierozsądnym zaciąganiem zobowiązań finansowych. Właśnie dlatego, wspólnie z inicjatorem projektu, Stowarzyszeniem Krzewienia Edukacji Finansowej, postanowiliśmy opracować specjalne lekcje na temat właściwego planowania domowego budżetu, jak również powodów powstawania długów i ścieżki wyjścia z zadłużenia. Uważam, że wiedzę w zakresie edukacji finansowej warto zdobywać jeszcze przed wkroczeniem w dorosłość. Z pewnością ułatwi ona start w dorosłe życie i będzie bardzo pomocna – przekonuje Agnieszka Salach z Grupy KRUK.

Uczniowie, którzy wezmą udział w projekcie, otrzymają od Stowarzyszenia autorski podręcznik „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”, a od Grupy KRUK skarbonki oraz planery domowego budżetu.

Projekt Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” został zainicjowany w 2008 r. W zajęciach prowadzonych na terenie całej Polski w dotychczasowych ośmiu edycjach udział wzięło 4723 uczniów, 82 szkoły i 78 nauczycieli. Lekcje są skierowane do młodzieży z liceów ogólnokształcących, profilowanych oraz szkół zawodowych.

*Wyniki ankiety przeprowadzonej w październiku 2016 r. przez Grupę KRUK na reprezentatywnej grupie 445 licealistów.

Przewiń do góry