15/02/2017

Portret finansowy Europejek - jak zarządzają swoimi finansami?

Portret finansowy Europejek - jak zarządzają swoimi finansami?

Tylko 2 proc. kobiet w krajach Europy ocenia, że świetnie orientuje się w kwestiach finansów. Swoją ponadprzeciętną wiedzą w tym obszarze mogą się pochwalić przede wszystkim Słowaczki (34 proc.). Zajmują one pierwsze miejsce w rankingu kobiet znających się na finansach – tak wynika z badania Grupy KRUK „Postawy finansowe Europejczyków”.

To jednak wciąż mało w porównaniu do mężczyzn, którzy we wszystkich objętych badaniem krajach mają dużo więcej do powiedzenia na temat finansów osobistych. Ponadprzeciętną wiedzę w tym obszarze deklaruje 25 proc. kobiet i 40 proc. mężczyzn.

Pomiędzy kobietami a mężczyznami zauważalne różnice nie występują co prawda w zakresie korzystania z podstawowych narzędzi finansowych takich, jak konto osobiste, karta płatnicza czy kredytowa, pożyczka czy ubezpieczenie. Widać je dopiero w znajomości bardziej skomplikowanych produktów finansowych. Należą do nich na przykład fundusze inwestycyjne, z których korzysta niewiele ponad 12 proc. przebadanych kobiet i 20 proc. mężczyzn. W państwowe akcje lub obligacje inwestuje 5 proc. respondentek i 12 proc. respondentów. Na tym tle najlepiej wypadają Hiszpanki – 17 proc. z nich korzysta z różnych produktów inwestycyjnych, a 13 proc. lokuje posiadane środki w akcje i obligacje Skarbu Państwa. Pod tym względem Polki niestety znalazły się na szarym końcu stawki.

Zaobserwowany podział to zapewne efekt ciągle występującego w społeczeństwach Europy, nie do końca przezwyciężonego patriarchalnego podejścia do kwestii finansowych. Podczas gdy podstawowe narzędzia, jak rachunek bankowy czy karta płatnicza, służą do codziennego zarządzania budżetem, tak po bardziej skomplikowane instrumenty finansowe częściej sięgają mężczyźni. Mając na uwadze uzyskanie zwrotu w dłuższej perspektywie są gotowi bardziej zaryzykować - mówi Agnieszka Salach z Grupy KRUK.

Mężczyźni kupują samochód na kredyt, a kobiety mieszkanie

Wszyscy mężczyźni objęci badaniem, zapytani o to, na jaki cel planują zaciągnąć kredyt lub pożyczkę, najczęściej odpowiadali, że sfinansowaliby w taki sposób zakup samochodu (38 proc.). Tymczasem priorytetem dla kobiet jest mieszkanie (30 proc.).

 

Jednak Włoszki i Hiszpanki wzięłyby kredyt lub pożyczkę zupełnie na inne inwestycje. Wolą one w taki sposób sfinansować zakup auta - po 40 proc. kobiet w każdym z tych krajów. O zakupie mieszkania na kredyt myśli jedynie 17 proc. Włoszek i 19 proc. Hiszpanek. Co przy wynikach pokazujących, że 50 proc. Włochów i 46 proc. Hiszpanów także myśli o zakupie auta na kredyt, zaś o zakupie na kredyt domu czy mieszkania jedynie 24 proc. Włochów i 15 proc. Hiszpanów, pozwala prognozować, że w tych dwóch krajach spodziewać się można w najbliższym czasie wzrostu w branży motoryzacyjnej, zaś branżę deweloperską może spotkać lekki zastój.

Hiszpanki najbardziej wiarygodne finansowo

Najbardziej sumienne w terminowym regulowaniu swoich zobowiązań finansowych są Hiszpanki. Aż 75 proc. z nich deklaruje, że nigdy nie zdarzyło im się spóźniać z jakimikolwiek płatnościami. W mniejszym stopniu o swoje finanse dbają Słowaczki (61 proc.). Polki zamykają stawkę wszystkich 7 przebadanych respondentek z Europy. Najczęściej zalegają one z opłatami czynszowymi (38 proc.) i telekomunikacyjnymi (25 proc.).

 

Kobiety mniej oszczędne, choć chętniej sięgają po promocje

Znacznie więcej biorących udział w badaniu mężczyzn (26 proc.) niż kobiet (18 proc.) zadeklarowało, że pasuje do nich stwierdzenie „jak coś mi się podoba, to nie zwracam uwagi na cenę”. Z kolei kobiety częściej niż mężczyźni poszukują w sklepach przecen i promocji. Robi tak 66 proc. przepytanych Europejek i niemalże 60 proc. Europejczyków. Jednak to mężczyźni stoją na stanowisku, że lepiej panują nad osobistymi finansami. Ze stwierdzeniem „wiem, ile pieniędzy przeznaczam na poszczególne wydatki” w skali całej Europy zgodziło się 49 proc. mężczyzn i 44 proc. kobiet. To mężczyźni częściej niż kobiety deklarują, że planują swoje wydatki – 41 w stosunku do 32 proc. Nie biorąc pod uwagę skali zarobków, częściej panom udaje się systematycznie odłożyć jakąś kwotę pieniędzy (35 proc. mężczyzn wobec 29 proc. kobiet).


*Badanie zrealizowane w październiku 2016 r. metodą CAWI przez Millward Brown na zlecenie Grupy KRUK na reprezentatywnej próbie 7000 dorosłych obywateli Polski, Czech, Słowacji, Rumunii, Niemiec, Włoch i Hiszpanii (1000 osób / kraj).  

Przewiń do góry