30/05/2019

Nie trzeba być zadłużonym finansowo, aby mieć dług

Nie trzeba być zadłużonym finansowo, aby mieć dług

Każdy z nas ma dług. Każdy – bez wyjątku. Nie chodzi tylko o zaległości, takie jak niezapłacone na czas rachunki, raty kredytu czy pożyczki. Jak wynika z danych Grupy KRUK takie długi na koniec I kwartału 2019 roku w Polsce miało 4,9 mln osób. Łączne zadłużenie tych osób wyniosło ponad 36 mld zł, czyli o 7 mld zł więcej niż na koniec I kwartału 2018 roku. To jednak nie jedyny rodzaj długów, jakie mamy. Wszyscy mamy dług wobec naszej planety – Ziemi. Co gorsza, stale go powiększamy.

Jak to możliwe? Każdy z nas codziennie korzysta z zasobów Ziemi, które przy zrównoważonym korzystaniu mogą się odnawiać. W 1986 roku po raz pierwszy światowa konsumpcja przekroczyła dostępne zasoby naszej planety zdolne do bieżącej odbudowy*. Ma na to wpływ wiele czynników dotyczących korzystania z gleby, lasów, paliw kopalnych, wody, innych surowców czy również emisja dwutlenku węgla. A zatem ochrona środowiska wiąże się też z odpowiedzialną konsumpcją.

Z danych GUS wynika, że w kwietniu 2019 roku sprzedaż detaliczna w Polsce w porównaniu do kwietnia 2018 roku wzrosła niemal o 12% (wobec wzrostu w kwietniu 2018 roku o 4%)**. Tymczasem z badania przeprowadzonego przez Grupę KRUK na panelu Ariadna w maju 2019 roku*** wynika, że aż 84,3% Polaków dostrzega wpływ odpowiedzialnego kupowania na ochronę środowiska naturalnego.

- Na poziomie deklaratywnym jesteśmy świadomi, że nasze decyzje zakupowe mają wpływ na środowisko. Niestety, jak pokazują nasze badania, podczas wizyty w sklepie zapominamy o tym. Co piąty ankietowany odpowiedział, że kupuje rzeczy, choć ich nie potrzebuje. Co dziesiąty z nas robi to, żeby poprawić sobie humor lub korzysta z promocji, żeby kupić taniej rzeczy, które w zasadzie nie są mu potrzebne. Dotyczy to m.in. zakupu ubrań, które aż 66% z nas finansuje za pomocą karty kredytowej – komentuje Agnieszka Salach z Grupy KRUK.  

Z roku na rok rośnie na przykład liczba odpadów tekstylnych, których produkcja wymaga ogromnych ilości wody i energii. Dlatego m.in. przed dużymi koncernami odzieżowymi stoją wielkie wyzwania proekologiczne. Dbanie o środowisko dotyczy każdego z nas. I to również od nas zależy, jak dużo zasobów zaoszczędzimy, myśląc o ograniczeniu takich zakupów i o przyszłych pokoleniach. Skorzysta na tym również nasz portfel. Uzupełnianie garderoby ubraniami z tzw. drugiej ręki jest tańsze i bardziej odpowiedzialne pod względem dbania o środowisko. To także jeden z wielu przykładów na lepsze zarządzanie domowym budżetem.

Z czego wynikają długi?

Te finansowe głównie z niezapłaconych rachunków i płatności. Z danych Grupy KRUK na koniec I kwartału 2019 roku wynika, że długi Polaków dotyczyły głównie niezapłaconych w terminie rat kredytów bankowych. Zmaga się z nimi ok. 39% zadłużonych osób. Na drugim miejscu są zaległe płatności wobec innych instytucji finansowych, w tym firm pożyczkowych (stanowią one 17% nieopłaconych zobowiązań). Z kolei z terminowym opłaceniem rachunków telefonicznych kłopot miało 16% klientów Grupy KRUK.

Długi ekologiczne wynikają, m.in. z nieodpowiedzialnego kupowania. Z badania Grupy KRUK wynika na przykład, że aż 49% respondentów zdarza się wyrzucać żywność do śmietnika – liderami są tu głównie osoby młode pomiędzy 18. a 34. rokiem życia. Jedzenie częściej wyrzucają też osoby mieszkające w dużych miastach powyżej 500 tys. Badanie pokazało, że jest pewnego rodzaju zależność – im większa miejscowość, tym więcej osób deklaruje, że wyrzuca jedzenie.

- Z naszego badania wynika, że ponad 42% ankietowanych nie zwraca uwagi na datę przydatności do spożycia. Z kolei niemal co piąty badany przyznał, że kupuje za dużo jedzenia. To wskazuje, że dokładniejsze planowanie zakupów spożywczych mogłoby się przyczynić nie tylko do naszych działań proekologicznych, ale też do lepszego gospodarowania naszymi finansami – mówi Agnieszka Salach.   

 

* Dane udostępnione przez Global Footprint Network National Footprint Accounts 2018

**Dane GUS, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/dynamika-sprzedazy-detalicznej-w-kwietniu-2019-roku,14,52.html

*** Badanie w panelu Ariadna na zlecenie Grupy KRUK przeprowadzone 10-14 maja 2019 roku na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku powyżej 18 lat, liczącej N=1106. Metoda: CAWI.

Przewiń do góry