30/04/2021

Majówka i komunia tylko za gotówkę?

Majówka i komunia tylko za gotówkę?

Pandemia wpłynęła na zmiany nawyków finansowych Polaków. Aż 63% ma obawy związane ze swoją przyszłością finansową i tylko co czwarta osoba czuje się bezpiecznie pod tym względem. Pandemia zniechęciła też 51% Polaków do zaciągania pożyczek lub kredytów na wyjazdy wypoczynkowe czy sfinansowanie ważnych uroczystości rodzinnych, np. komunii. Tak wynika z badania „Portret zadłużonych Polaków w dobie pandemii COVID-19” przeprowadzonego przez Dom Badawczy Maison na zlecenie KRUK S.A.*

Z badania wynika, że 34% Polaków woli nie zaciągać pożyczki lub kredytu z obawy o swoją przyszłość finansową i zatrudnienie. Z kolei aż 17% właśnie ze względu na niepewne finansowe jutro dąży do tego, aby prędzej spłacić wcześniej zaciągnięte kredyty lub pożyczki.

- Obserwujemy, że pandemia wpłynęła na to, jak Polacy postrzegają pieniądze. Wiele osób zadłużonych w miarę swoich możliwości chce szybciej uporządkować swoje finanse i spłacić zadłużenie. Poczucie odpowiedzialności, ale również obawa o finansową przyszłość skłaniają do większej kontroli wydatków i ostrożniejszego planowania domowego budżetu czy zaciągania nowych zobowiązań  – komentuje Agnieszka Salach, rzecznik prasowy KRUK S.A.

Ogółem około 1/3 ankietowanych przyznała, że stara się oszczędzać pieniądze, a podobny odsetek badanych dokładnie planuje swoje wydatki. Nieco poniżej 30% respondentów rezygnuje z zakupów produktów drugiej potrzeby.  

Na pytanie, na co w obecnej sytuacji ankietowani na pewno nie zaciągnęliby kredytu, aż 45% odpowiedziało, że na wypoczynek. Z kolei 21% nie skorzystałoby z takiej formy finansowania, aby zorganizować ważną uroczystość rodzinną, m.in. komunię.  

- Organizując wyjazd wypoczynkowy lub ważną imprezę rodzinną wolimy korzystać z bieżących dochodów lub z oszczędności, aby dodatkowo nie obciążać swojego domowego budżetu. Oczywiście są osoby, które zdecydują się na takie rozwiązanie. Niemniej wspomniana obawa o przyszłość finansową skłania nas raczej do dysponowania środkami, które już mamy w naszym gospodarstwie domowym. Z naszego badania wynika, że w czasie pandemii najważniejszym sposobem zabezpieczenia się na tzw. niepewne czasy jest oszczędzanie – odpowiedziało tak 34% ankietowanych. Na drugim miejscu znalazło się dokładne planowanie wydatków, które wskazało 33% badanych – wyjaśniła Agnieszka Salach z KRUK S.A.     

*Badanie „Portret zadłużonych Polaków w dobie pandemii COVID-19” zostało przeprowadzone przez Dom Badawczy Maison na zlecenie KRUK S.A. na próbie N=658 powyżej 20 roku życia, które w ciągu ostatnich 5. lat miały minimum jeden kontakt z firmą windykacyjną lub działem windykacji firmy lub instytucji. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą metody CAWI, czyli ankiet online, na internetowym panelu badawczym Ariadna.

Przewiń do góry