20/04/2020

KRUK S.A. doceniony w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2019”

KRUK S.A. doceniony w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2019”

KRUK S.A. znalazła się w gronie 214 firm, których inicjatywy zostały uznane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu za dobre praktyki CSR. KRUK zgłosił swoje inicjatywy wspierające cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, tj. cel 3. „dobre zdrowie i jakość życia”, 4. „dobra jakość edukacji”  oraz 12. „odpowiedzialna konsumpcja i produkcja”. Już wiadomo, że w kolejnej edycji raportu KRUK zgłosi wyjątkowe działanie społeczne dotyczące wsparcia walki z COVID-19.

Przed całym światem, ale też przed samym biznesem stoją nowe wyzwania, których nikt nie był w stanie wcześniej przewidzieć. Kryzys związany z pandemią dotyczy zarówno nas wszystkich, jak i naszej gospodarki. Także na kryzys epidemiczny Grupa KRUK zareagowała odpowiedzialne społecznie. KRUK S.A. zaangażowała się w lokalną akcję #graMYdlaKOSZAROWEJ i przekazała darowiznę w wysokości 200 tys. zł na zakup sprzętu ochronnego dla personelu medycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.

- Angażujemy się w działania, które mają wpływ na nas wszystkich – w działania podnoszące świadomość finansową, ekologiczną. Teraz bez wahania postanowiliśmy wesprzeć biały personel w walce z koronawirusem. Wiadomo, że to pierwsza linia frontu która przy braku odpowiedniego zabezpieczenia jest najbardziej narażona na zakażenia. A bez tych zespołów nie wygramy z COVID-19. – powiedział Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

Z danych Forum Odpowiedzialnego Biznesu wynika, że w  18. edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2019” (czyli jeszcze przed pandemią) najdynamiczniej rozwijającym się obszarem okazały się praktyki związane z troską o środowisko – wzrost o ponad 35 proc. w odniesieniu do poprzedniej edycji. Wśród 321 (w poprzedniej edycji: 235 praktyk) przykładów działań zgłoszonych przez 129 firm (w poprzedniej edycji: 101 firm) znalazły się m.in. działania z zakresu ograniczenia zużycia plastiku, gospodarki obiegu zamkniętego, ochrony bioróżnorodności, edukacji środowiskowej czy przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu.

- Rok 2019 można uznać za rok środowiska naturalnego, a najnowsza edycja Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” potwierdza tę tezę. Odnotowaliśmy wyraźny wzrost liczby praktyk w obszarze „środowisko”, mimo wprowadzenia ograniczenia w zgłaszaniu nowych działań do raportu. Firmy postawiły na rozwiązania prośrodowiskowe, bo też dla szerokiego grona interesariuszy stał się to wręcz kluczowy temat. To pozytywna zmiana, która wierzymy, że będzie kontynuowana przez firmy. Oczywiście pierwszy kwartał 2020 roku ukazał, że przed biznesem kolejne, pilne wyzwania o charakterze społecznym. Kryzys związany z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 dowiódł, że firmy potrafią reagować szybko, niosąc pomoc i wsparcie – komentuje Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Czy można zatem spodziewać się, że w kolejnej edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” najwięcej zgłoszeń będzie dotyczyć walki z COVID-19?

Grupa KRUK z pewnością to zrobi. Będzie również realizować dotychczasowe działania związane z realizacją celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W ramach działań środowiskowych w najnowszym raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu znalazły się inicjatywy KRUKa realizowane zarówno w zakresie praktyk pracowniczych, jak i działań na rzecz całego społeczeństwa. I tak na przykład we wspomnianym raporcie znalazł się m.in. Program Profilaktyki Onkologicznej zaadresowany do pracowników Grupy KRUK. Pracownicy mają możliwość skorzystania z działań edukacyjnych, profilaktyki i diagnostyki pozwalającej na wczesne wykrycie nowotworów. W zakresie kwestii środowiskowych w najnowszym raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2019” znalazły się też inicjatywy zrealizowane w ramach kampanii „Spłaćmy dług wobec Ziemi”. Są to Dzień Długu Ekologicznego i webinar „2xEKO, czyli jak żyć ekonomicznie i ekologicznie”. Praktyki te miały na celu zwrócić uwagę społeczeństwa na zagadnienia związane ze zmianami klimatycznymi, na które wpływają m.in., nadmierny konsumpcjonizm, a także gospodarowanie dostępnymi zasobami żywnościowymi i finansowymi.

 

 

Przewiń do góry